Close
 


lugar

Depinisyon ng salitang lugar sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word lugar in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng lugar:


lugár  Play audio #1494
[pangngalan] isang espasyo, pook, o rehiyon na may tiyak na heograpikal na katangian o pagkakakilanlan kung saan may partikular na pangyayari, bagay, o tao.

View English definition of lugar »

Ugat: lugar
Example Sentences Available Icon Lugar Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Matátagpuán sa sentro ng aming lugár ang pámilihang hinahanap mo.
Play audio #48112Audio Loop
 
The market you are looking for is located in the center of our area.
Anó ang lugár na dating tinirahán mo?
Play audio #37490Audio Loop
 
What's the place where you used to live?
Binabahâ ba ang lugár ninyó?
Play audio #28756 Play audio #28757Audio Loop
 
Does your area get flooded?
Madalás na magkaguló sa lugár namin.
Play audio #46834Audio Loop
 
Fights often break out in our place.
Sumulat akó ng liham sa alkalde para hilingín na may dumalaw sa lugár namin.
Play audio #38519Audio Loop
 
I wrote a letter to our mayor to ask for someone to visit our place.
Handâ ka bang manirahan sa isáng lugár na mala sa pamilya mo?
Play audio #46901Audio Loop
 
Are you prepared to live in a place far from your family?
Nais kong manirahan sa isáng lugár na palaging may araw.
Play audio #40930Audio Loop
 
I want to live in a place that always has sunshine.
Saan-saáng lugár mo nadalá ang bisita mong Hapón?
Play audio #43408Audio Loop
 
To which places were you able to bring your Japanese guest?
Anó bang lugár ang magandáng mapuntahán bukas.
Play audio #37973Audio Loop
 
What would be a nice site to visit tomorrow?
May naiisip ka bang lugár na magandáng puntahán?
Play audio #33597 Play audio #33598Audio Loop
 
Can you think of a place that would be nice to visit?

User-submitted Example Sentences (8):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ang internet ay seryosong lugar.
Tatoeba Sentence #1021082 Tatoeba user-submitted sentence
The Internet is serious business.


Magpahinga tayo sa maaninong lugar.
Tatoeba Sentence #2796352 Tatoeba user-submitted sentence
Let's take a rest in the shade.


Sa lugar na ito naganap ang labanan.
Tatoeba Sentence #2852043 Tatoeba user-submitted sentence
This is the place where the battle took place.


Ang Amerika ay lugar ng oportunidad.
Tatoeba Sentence #1021079 Tatoeba user-submitted sentence
America is the land of opportunity.


Ito ang lugar kung saan naganap ang labanan.
Tatoeba Sentence #2852044 Tatoeba user-submitted sentence
This is the place where the battle took place.


Ang Amerika ang pinaka-magandang lugar sa buong mundo.
Tatoeba Sentence #1021080 Tatoeba user-submitted sentence
America is the greatest country in the world.


Ang mga ibon ay lumipad patimog sa paghahanap ng mainit na lugar.
Tatoeba Sentence #2915126 Tatoeba user-submitted sentence
The birds flew south in search of warmth.


Nang parinig ko ang kantang iyon, isip ko ang lugar nang ako'y pinanganak.
Tatoeba Sentence #1766264 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear that song, I think about the place where I grew up.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "lugar":

LUGAR:
Play audio #1494
Markup Code:
[rec:1494]
Mga malapit na salita:
lumugárwalâ sa lugármagkalugarbigay-lugar
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »