Close
 


mabagal

Depinisyon ng salitang mabagal sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mabagal in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mabagal:


mabagal  Play audio #98
[pang-uri] hindi mabilis ang pag-usad, kilos, o pagtupad, at tumatagal ng mahabang panahon bago matapos o makarating sa patutunguhan.

View English definition of mabagal »

Ugat: bagal
Example Sentences Available Icon Mabagal Example Sentences in Tagalog: (7)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mabagal ang pagóng.
Play audio #43189Audio Loop
 
The turtle is slow.
Mabagal ang tugón ng gobyerno sa krisis.
Play audio #43188Audio Loop
 
The government is slow to respond to the crisis.
Inunahan ng bus ang mabagal na kotse.
Play audio #35783 Play audio #35784Audio Loop
 
The bus overtook the slow car.
Lubháng mabagal magsalitâ ang tagapagsalitâ.
Play audio #43191Audio Loop
 
The spokesperson speaks very slowly.
Mabagal rumespondé sa mga krisis ang pámahalaán.
Play audio #49588Audio Loop
 
The government responds to crises slowly.
Mabagal magpatakbó ng sasakyán si Amy.
Play audio #43194Audio Loop
 
Amy drives slowly.
Mabagal kumilos ang kompanyá sa mga kahilingan ng unyón.
Play audio #43196Audio Loop
 
The company is slow to act on the demands of the union.

User-submitted Example Sentences (2):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Maglakad ka nang mabagal.
Tatoeba Sentence #4554708 Tatoeba user-submitted sentence
Walk slowly.


Mabagal siyang naglakad upang hindi siya madulas.
Tatoeba Sentence #4491533 Tatoeba user-submitted sentence
She walked slowly so she wouldn't slip.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mabagal":

MABAGAL:
Play audio #98
Markup Code:
[rec:98]Play audio #1410
Markup Code:
[rec: 1410]
Mga malapit na salita:
bagalbagalanbumagalkabagalannapakabagalpagbagalpinakamabagalmagmabagalpabagalin
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »