Close
 


mabilis

Depinisyon ng salitang mabilis sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mabilis in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mabilis:


mabilís  Play audio #454
[pangngalan/pang-uri/panghalip] tumutukoy sa agaran o maikling tagal ng pagganap sa gawain, o sa paraan ng pagsasalita na may diin sa huling pantig, nagpapahiwatig ng bilis o pagiging maagap.

View English definition of mabilis »

Ugat: bilis
Example Sentences Available Icon Mabilis Example Sentences in Tagalog: (13)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mabilís siyá.
Play audio #40335Audio Loop
 
She is quick.
Mabilís na naglala ang kagubatan ng Amazon.
Play audio #46765Audio Loop
 
The Amazon rain forest is fast disappearing.
Nagpatakbó si Clark nang mabilís sa EDSA.
Play audio #47160Audio Loop
 
Clark drove at high speed along EDSA.
Mabilís akóng magutom.
Play audio #31566 Play audio #31568Audio Loop
 
I easily get hungry.
Sino ang mas mabilís tumakbó sa inyóng dalawá?
Play audio #32269 Play audio #32272Audio Loop
 
Who runs faster between you two?
Mabilís tumakbó ang kabayo.
Play audio #32261 Play audio #32262Audio Loop
 
The horse ran fast.
Mabilís na nagdaán ang sampúng araw.
Play audio #28007 Play audio #28008Audio Loop
 
The past ten days have passed rapidly.
Híhilingín ko ang mabilís niyáng paggalíng.
Play audio #35250 Play audio #35251Audio Loop
 
I'll wish for her speedy recovery.
Mabilís na naglabasan ang mga empleyado.
Play audio #46536Audio Loop
 
The employees rushed out.
Hindî mabilís ang takbó ng bagón.
Play audio #47589Audio Loop
 
The freight wasn't going very fast.

User-submitted Example Sentences (19):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mabilis tumakbo si Lynn.
Tatoeba Sentence #4560127 Tatoeba user-submitted sentence
Lynn runs fast.


Maghanda ka nang mabilis.
Tatoeba Sentence #1716788 Tatoeba user-submitted sentence
Get ready quickly.


Mabilis siyang magbilang.
Tatoeba Sentence #7681407 Tatoeba user-submitted sentence
She counts fast.


Pakigawa nang mabilis nga.
Tatoeba Sentence #1711877 Tatoeba user-submitted sentence
Please do it quickly.


Nagrekober ka nang mabilis.
Tatoeba Sentence #1594231 Tatoeba user-submitted sentence
You recovered quickly.


Umalis ka na dito at mabilis.
Tatoeba Sentence #1341727 Tatoeba user-submitted sentence
Get out of here, and quickly.


Mabilis ka ring masasanay diyan.
Tatoeba Sentence #3133239 Tatoeba user-submitted sentence
You'll get used to it in no time.


Nakakatakbong mabilis ang kabayo.
Tatoeba Sentence #1876310 Tatoeba user-submitted sentence
A horse can run very fast.


Mabilis na tumitibok ang aking puso.
Tatoeba Sentence #2911952 Tatoeba user-submitted sentence
My heart is beating fast.


Salamat sa mabilis mong pagresponde.
Tatoeba Sentence #3901386 Tatoeba user-submitted sentence
Thanks for your quick answer.


Mabilis umibo ang mga ulap sa itaas.
Tatoeba Sentence #1669527 Tatoeba user-submitted sentence
The clouds above moved fast.


Mas mabilis kaysa sa malakas ang usa.
Tatoeba Sentence #1843844 Tatoeba user-submitted sentence
The deer is more rapid than strong.


Kahit na mabilis ka, hindi ka pa handa.
Tatoeba Sentence #2480867 Tatoeba user-submitted sentence
Even though you're quick, you're still not ready.


Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1420471 Tatoeba user-submitted sentence
He can run faster than me.


Sinabi ko sa kanyang huwag magmaneho nang mabilis.
Tatoeba Sentence #2794620 Tatoeba user-submitted sentence
I asked him not to drive so fast.


Lumakad ka nang mas mabilis, o mamimis mo ang tren.
Tatoeba Sentence #1881687 Tatoeba user-submitted sentence
Walk faster, or you'll miss the train.


Nagmamaneho nang mabilis na mabilis si Barrichello.
Tatoeba Sentence #2844714 Tatoeba user-submitted sentence
Barrichello drives very fast.


Nagmamaneho nang mabilis na mabilis si Barrichello.
Tatoeba Sentence #2844714 Tatoeba user-submitted sentence
Barrichello drives very fast.


Masyado kayong mabilis magsalita. Puwede ba hong magsalita kayo nang mas dahan-dahan?
Tatoeba Sentence #1830108 Tatoeba user-submitted sentence
You speak a bit too fast for me. Could you speak a bit more slowly, please?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mabilis":

MABILIS:
Play audio #454
Markup Code:
[rec:454]
Mga malapit na salita:
bilísbilisánmabilisanpabilisínbumilísmapabilíspabilisánpabilís nang pabilíspinakamabilíspakibilisan
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »