Close
 


magdagdag

Depinisyon ng salitang magdagdag sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word magdagdag in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng magdagdag:


magdagdág  Play audio #24089
[pandiwa] ang paglalagay o pagpapalawig ng isang bagay, numero, o halaga sa isang naunang kabuuan o elemento upang ito ay lumaki, dumami, o mapahaba.

View English definition of magdagdag »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng magdagdag:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Ugat: dagdagConjugation Type: Mag-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
magdagdág  Play audio #24089
Completed (Past):
nagdagdág  Play audio #24086
Uncompleted (Present):
nagdádagdág  Play audio #24087
Contemplated (Future):
magdádagdág  Play audio #24088
Mga malapit na pandiwa:
dagdagán  |  
madagdagán  |  
idagdág  |  
magdagdág
 |  
dumagdág  |  
madagdág  |  
makadagdág  |  
Example Sentences Available Icon Magdagdag Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Híhilíng akó na magdagdág ng bantáy sa gusa.
Play audio #37052Audio Loop
 
I will request for additional security in the building.
Kailangan kong magdagdág sa listahan ng mga ulam na bíbilhín.
Play audio #45285Audio Loop
 
I need to add to the list of meals to buy.
Nagboluntaryo ang konsehál na magdagdág sa mga donasyón.
Play audio #37710Audio Loop
 
The councilor volunteered to add to the donations.
Gustó kong magdagdág ng kontribusyón sa proyekto.
Play audio #37940Audio Loop
 
I would like to add a contribution to the project.
Iminungkahi ni Lina na magdagdág ng kasa sa samahán.
Play audio #45287Audio Loop
 
Lina suggested to add members to the organization.
Nagdagdág na akó ng iláng impormasyón sa presentasyón.
Play audio #37859Audio Loop
 
I already added some information to the presentation.
Bakit hindî ka na nagdagdág ng detalye sa iyóng ulat?
Play audio #45286Audio Loop
 
Why didn't you add details in your report?
Nagdagdág ng mga gawain ang gu.
Play audio #31298 Play audio #31299Audio Loop
 
The teacher added more tasks.
Nagdagdág si Rica ng mas maraming rekado sa kaniyáng sopas.
Play audio #45283Audio Loop
 
Rica added more ingredients to her soup.
Nagdaragdag ng impormasyón ang saksí sa kaniyáng testimonya.
Play audio #37172Audio Loop
 
The witness is adding information to his testimony.

Paano bigkasin ang "magdagdag":

MAGDAGDAG:
Play audio #24089
Markup Code:
[rec:24089]
Mga malapit na salita:
dagdágmadagdagánkaragdagandagdagánidagdágdumagdágmadagdágmakadagdágmaidagdágpagkakadagdág
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »