Close
 


makatakas

Depinisyon ng salitang makatakas sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word makatakas in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng makatakas:


makatakas  Play audio #6444
[pandiwa] ang pag-alis mula sa isang lugar o sitwasyon nang hindi napapansin at walang humahadlang upang maiwasan ang pagkakahuli o pagkakakulong.

View English definition of makatakas »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng makatakas:

Ugat: takasConjugation Type: Maka-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
makatakas  Play audio #6444
Completed (Past):
nakatakas  Play audio #24239
Uncompleted (Present):
nakákatakas  Play audio #24240
Contemplated (Future):
makákatakas  Play audio #24241
Mga malapit na pandiwa:
tumakas  |  
makatakas
 |  
takasan  |  
matakasan  |  
Example Sentences Available Icon Makatakas Example Sentences in Tagalog: (15)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nagbakasyón si Kylie para makatakas sa kaniyáng problema.
Play audio #36918Audio Loop
 
Kylie went on a vacation to escape from her problem.
Gustó ni Carl na makatakas sa kulungan.
Play audio #36744Audio Loop
 
Carl wanted to escape from prison.
Huwág mo siyáng hayaang makatakas.
Play audio #35459 Play audio #35460Audio Loop
 
Don't let him escape.
Nagtangkâ akóng makatakas sa makukulit kong kamag-anak.
Play audio #37309Audio Loop
 
I attempted to evade my nosy relatives.
Nakatakas kagabí ang isá sa mga preso.
Play audio #36630Audio Loop
 
One of the prisoners escaped last night.
Nakatakas ba ang ala mong aso nang malingát ka?
Play audio #37899Audio Loop
 
Did your pet dog escape when you were unaware?
Sa pagpapatuloy ng ulat, napág-alamáng nakatakas ang may-salâ.
Play audio #48208Audio Loop
 
In the continuation of the report, the offender was found to have escaped.
Hindî nakatakas si Timothy sa imbitasyón ni Gen.
Play audio #37420Audio Loop
 
Timothy was not able to evade Gen's invitation.
Nakatakas ang mga hayop sa kaniláng kulungan.
Play audio #37605Audio Loop
 
The animals escaped from their cages.
Nakákatakas akó sa mga gawain sa bahay.
Play audio #45886Audio Loop
 
I am able to evade my chores at home.

User-submitted Example Sentences (4):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sinong nakatakas?
Tatoeba Sentence #4560676 Tatoeba user-submitted sentence
Who escaped?


Nakatakas ang lahat.
Tatoeba Sentence #5214569 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone escaped.


Nakatakas ang unggoy.
Tatoeba Sentence #6324733 Tatoeba user-submitted sentence
The monkey got away.


Maligaya't kami'y nakatakas sa malaking toldang sumangga para sa amin sa sinag ng walang awang araw.
Tatoeba Sentence #1654173 Tatoeba user-submitted sentence
We're happy that we're able to flee to the large awning, shielding ourselves from the rays of the harsh sun.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "makatakas":

MAKATAKAS:
Play audio #6444
Markup Code:
[rec:6444]
Mga malapit na salita:
takastumakastakasanitakaspagtakasmatakasanmagtakastapagtatakastakas na pasahero
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »