Close
 


pagpili

Depinisyon ng salitang pagpili sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pagpili in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pagpili:


pagpi  Play audio #10524
[pangngalan] ang proseso o kakayahang magdesisyon ng isang indibidwal o grupo mula sa dalawa o higit pang opsyon batay sa personal na kagustuhan o pamantayan.

View English definition of pagpili »

Ugat: pili
Example Sentences Available Icon Pagpili Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
La siyáng natátagalán sa pagpi ng damít.
Play audio #45711Audio Loop
 
She always takes the time to choose a dress.
Magáganáp ang pagpi sa bagong pinuno sa súsunód na araw.
Play audio #45905Audio Loop
 
The selection of the new leader will take place the next day.
Nahirapan silá sa pagpi ng artistang gáganáp bilang Darna.
Play audio #45903Audio Loop
 
They had a hard time selecting the actress who will play Darna.
Anó ang iminumungkahi mong proseso ng pagpi?
Play audio #45904Audio Loop
 
What is your proposed selection process?
Tiisín mo ang mga bunga ng iyóng pagpi.
Play audio #45906Audio Loop
 
Live with the consequences of your choices.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Palagi siyang natatagalan sa pagpili ng kanyang damit.
Tatoeba Sentence #2820111 Tatoeba user-submitted sentence
She always takes her time in choosing her dress.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "pagpili":

PAGPILI:
Play audio #10524
Markup Code:
[rec:10524]
Mga malapit na salita:
pilîpimapipiliinpumimapimamipagpipilianpamimimákapi
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »