Close
 


pananaw

Depinisyon ng salitang pananaw sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pananaw in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pananaw:


pananáw  Play audio #11776
[pangngalan] ang paraan ng pagtingin, pag-unawa, o paghuhusga sa mga bagay, sitwasyon, o ideya na hinubog ng karanasan, kultura, at personal na kaalaman.

View English definition of pananaw »

Ugat: tanaw
Example Sentences Available Icon Pananaw Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hindî na akó nagtátangkáng baguhin ang pananáw ni Ramil.
Play audio #37474Audio Loop
 
I am no longer attempting to change Ramil's view.
Anó ang pananáw mo tungkól sa isyu ng malayang pamamahayág?
Play audio #44304Audio Loop
 
What are your views on the issue of free speech?
Iginagalang ko ang iyóng pananáw ngunit hindî akó sumásang-ayon dito.
Play audio #44311Audio Loop
 
I respect your view but I do not agree with it.
Mapanganib ang pananáw ng mga kaklase mo.
Play audio #44306Audio Loop
 
Your classmates' views are dangerous.
Nagpahayág ng pananáw ang bawa't miyembro ng pangkát.
Play audio #44309Audio Loop
 
Each member of the group expressed an opinion.

Paano bigkasin ang "pananaw":

PANANAW:
Play audio #11776
Markup Code:
[rec:11776]
Mga malapit na salita:
tanáwtanawinpagbabalík-tanáwtanawínmatanáwábot-tanáwtumanáwpagtanáw ng utang na loóbmakatanáwmagbalík-tanáw
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »