Close
 


panonood

Depinisyon ng salitang panonood sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word panonood in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng panonood:


panonoód  Play audio #10216
[pangngalan] ang aktibidad ng pagtutok at pagbibigay pansin sa mga visual na elemento, tulad ng sa telebisyon, sinehan, o pagtatanghal, gamit ang mata para maaliw o makakuha ng impormasyon.

View English definition of panonood »

Ugat: nood
Example Sentences Available Icon Panonood Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nag-eenjóy akó sa panonoód mga telenovela
I enjoy watching telenovelas.
Huwág mong isinásabáy ang panonoód ng TV sa pag-aaral.
Play audio #47179Audio Loop
 
Don't watch TV while you're studying.
Tútulóy ba tayo sa panonoód ng sine bukas?
Play audio #37964Audio Loop
 
Are we proceeding with our plan for watching a movie tomorrow?

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mas pipiliin ko ang pamamasyal kaysa sa panonood ng palabas.
Tatoeba Sentence #3086375 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer going for a walk to seeing the movie.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "panonood":

PANONOOD:
Play audio #10216
Markup Code:
[rec:10216]
Mga malapit na salita:
noódmanoódpanoorínmánonoódmapanoódtagapanoódmakanoódmakapanoódkakanoódnakapanoód
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »