Close
 


sikat

Depinisyon ng salitang sikat sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sikat in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sikat:


sikát  Play audio #2847
[pang-uri] kilala, hinahangaan, at tanyag sa lipunan; madalas pag-usapan ng maraming tao.

View English definition of sikat »

Ugat: sikat
Example Sentences Available Icon Sikat Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Naglabasan silá para makita ang sikát na aktór.
Play audio #34510 Play audio #34511Audio Loop
 
They came out all together to see the popular actor.
Minsan pa, kákawayán niyá ang sikát na banda.
Play audio #48139Audio Loop
 
Once more, she will wave at the famous band.
Kunwa, nagtátrabaho ka sa isáng sikát na kompanyá.
Play audio #42895Audio Loop
 
Pretend that you work at well-known company.
Púpunuín nilá ng sikát na mga artista ang kaarawán ng anák nilá.
Play audio #30983 Play audio #30984Audio Loop
 
They will fill their daughter's birthday celebration with famous celebrities.
Mas sikát ka sa aka mo.
Play audio #42131Audio Loop
 
You're more popular than you think.

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mas sikat ka sa akala mo.
Tatoeba Sentence #4491563 Tatoeba user-submitted sentence
You're more popular than you think.


Isa siyang sikat na mang-aawit.
Tatoeba Sentence #2946479 Tatoeba user-submitted sentence
She is a famous singer.


Sikat ang Valencia sa arkitektura.
Tatoeba Sentence #1021076 Tatoeba user-submitted sentence
Valencia is famous for its unusual architecture.


Gusto kang makilala ng lahat. Sikat ka!
Tatoeba Sentence #2782235 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone wants to meet you. You're famous!


Ang mang-aawit ay sikat hindi lamang sa bansang Hapon pati na rin sa Europa.
Tatoeba Sentence #2782275 Tatoeba user-submitted sentence
The singer is famous not only in Japan but also in Europe.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sikat":

SIKAT:
Play audio #2847
Markup Code:
[rec:2847]
Mga malapit na salita:
sikatsumikatpasikatsikat ng arawpinakasikátmagpasikatkasikatannapakasikátbigláng-sikátkakasikat
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »