Close
 


tawag

Depinisyon ng salitang tawag sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word tawag in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng tawag:


tawag  Play audio #18111
[pangngalan] pangalan o katawagan para sa isang tao, bagay, lugar, konsepto, o ang paggamit ng boses para makipag-ugnayan.

View English definition of tawag »

Ugat: tawag
Example Sentences Available Icon Tawag Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hiníhintáy ko ang tawag ni Jona.
Play audio #40453Audio Loop
 
I'm waiting for Jona's call.
Hindî ko alám ang tawag sa insektong iyán.
Play audio #40454Audio Loop
 
I don't know the name for that insect.
"Mahál" ang tawag ko sa nobyo ko.
Play audio #40456Audio Loop
 
I call my boyfriend "love."
Anó ang tawag mo sa nobyo mo?
Play audio #40455Audio Loop
 
What do you call your boyfriend.

User-submitted Example Sentences (6):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ano ang tawag sa ibon na iyan?
Tatoeba Sentence #2946616 Tatoeba user-submitted sentence
What's the name of that bird?


Ano ang tawag sa ibon na iyan?
Tatoeba Sentence #2946616 Tatoeba user-submitted sentence
What is the name of that bird?


Ang tawag sa ibong ito'y bako.
Tatoeba Sentence #1814228 Tatoeba user-submitted sentence
This bird is called a seagull.


Anong tawag sa hayop na ito sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1604692 Tatoeba user-submitted sentence
What do you call this animal in Japanese?


Anong tawag ng mga kaibigan mo sa iyo?
Tatoeba Sentence #1734346 Tatoeba user-submitted sentence
What do your friends call you?


"Misr" ang tawag sa Ehipto sa wikang Arabo.
Tatoeba Sentence #3885731 Tatoeba user-submitted sentence
Egypt is called "Misr" in Arabic.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "tawag":

TAWAG:
Play audio #18111
Markup Code:
[rec:18111]
Mga malapit na salita:
tawaginpánawagantumawagtawaganmanawaganitawagipatawagpantawagmatawagmagtawág
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »