Close
 


bahay

Depinisyon ng salitang bahay sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word bahay in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng bahay:


bahay  Play audio #18151
[pangngalan] isang gusali o estruktura kung saan nakatira ang mga tao, karaniwang pamilya, at lugar ng kaginhawaan, seguridad, at pagmamahal.

View English definition of bahay »

Ugat: bahay
Example Sentences Available Icon Bahay Example Sentences in Tagalog: (51)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Lu ang bahay.
Play audio #41590Audio Loop
 
The house is old.
Itó ang bahay ko.
Play audio #39232Audio Loop
 
This is my house.
Maliít ang bahay ko.
Play audio #39465Audio Loop
 
My house is small.
Ihatíd mo itó sa bahay ng lolo mo.
Play audio #37982Audio Loop
 
Take this to your grandpa's house.
Tatapusin ko na lang itó sa bahay.
Play audio #31195 Play audio #31196Audio Loop
 
I'll just finish this at home.
Linisin mo ang bahay.
Play audio #27882 Play audio #27883Audio Loop
 
Clean the house.
Nasa bahay ba si Jane?
Play audio #39349Audio Loop
 
Is Jane at home?
Sinisi ng anay ang lumang bahay.
Play audio #35753 Play audio #35754Audio Loop
 
Termites are destroying the old house.
Sino ang naglulu sa bahay ninyó?
Play audio #28904 Play audio #28905Audio Loop
 
Who does the cooking at (your) home?
Kung may lagnát ka, manatili ka lang sa bahay.
Play audio #33369 Play audio #33370Audio Loop
 
If you have a fever, just stay home.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasa bahay si Tom?
Tatoeba Sentence #2917778 Tatoeba user-submitted sentence
Is Tom home?


Wala siya sa bahay.
Tatoeba Sentence #4489991 Tatoeba user-submitted sentence
He's not at home.


May bahay sa burol.
Tatoeba Sentence #1748728 Tatoeba user-submitted sentence
There is a house on the hill.


Nasusunog ang bahay!
Tatoeba Sentence #2808569 Tatoeba user-submitted sentence
The house is on fire!


Namana niya ang bahay.
Tatoeba Sentence #2826726 Tatoeba user-submitted sentence
He inherited the house.


Naghahanap ako ng bahay.
Tatoeba Sentence #5213939 Tatoeba user-submitted sentence
I am looking for a house.


Gusto ko ang bahay nila.
Tatoeba Sentence #2929504 Tatoeba user-submitted sentence
I like their house.


Wala siya sa bahay ngayon.
Tatoeba Sentence #1704490 Tatoeba user-submitted sentence
She's not at home now.


Malayo ang kabayo sa bahay.
Tatoeba Sentence #1885827 Tatoeba user-submitted sentence
The horse is far from the house.


Sa kanya ang bahay na iyon.
Tatoeba Sentence #5214916 Tatoeba user-submitted sentence
That house is his.


Ang bahay namin ay bahay mo.
Tatoeba Sentence #5214035 Tatoeba user-submitted sentence
Our house is your house.


Nakatira siya sa bahay doon.
Tatoeba Sentence #1838977 Tatoeba user-submitted sentence
He lives in that house over there.


Di siya naghahapon sa bahay.
Tatoeba Sentence #1677958 Tatoeba user-submitted sentence
She doesn't speak Japanese at home.


Ang bahay namin ay bahay mo.
Tatoeba Sentence #5214035 Tatoeba user-submitted sentence
Our house is your house.


Kailan ka dumating sa bahay?
Tatoeba Sentence #2753860 Tatoeba user-submitted sentence
When did you get home?


Nasa bahay ba si Ken kahapon?
Tatoeba Sentence #2785770 Tatoeba user-submitted sentence
Was Ken at home yesterday?


Kita ko ang tore sa bahay ko.
Tatoeba Sentence #1955575 Tatoeba user-submitted sentence
I see the tower from my house.


Hindi umuwi sa bahay si Steve.
Tatoeba Sentence #3082882 Tatoeba user-submitted sentence
Steve did not come home.


Binili namin ang bahay ng mama.
Tatoeba Sentence #1648885 Tatoeba user-submitted sentence
We bought the man's house.


Binili natin ang bahay ng mama.
Tatoeba Sentence #1648887 Tatoeba user-submitted sentence
We bought the man's house.


Walang nakatira sa bahay na ito.
Tatoeba Sentence #1707338 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody lives in this house.


HIndi ako makapag-aral sa bahay.
Tatoeba Sentence #5213942 Tatoeba user-submitted sentence
I could not study at home.


Gawa sa kahoy ang bahay ni Kuki.
Tatoeba Sentence #1734678 Tatoeba user-submitted sentence
Cookie's house is made of wood.


Sa kabila ng ilog ang bahay niya.
Tatoeba Sentence #2182713 Tatoeba user-submitted sentence
Her house is across the river.


Pumunta ako sa nimumultong bahay.
Tatoeba Sentence #1358983 Tatoeba user-submitted sentence
I went to a haunted house.


Ang bahay ay may tatlong palapag.
Tatoeba Sentence #2838091 Tatoeba user-submitted sentence
The house has three stories.


Nakilala ko siya sa bahay ni Tom.
Tatoeba Sentence #2763646 Tatoeba user-submitted sentence
I met him at Tom's house.


Sinong nakatira sa bahay na iyon?
Tatoeba Sentence #2149173 Tatoeba user-submitted sentence
Who lives in that house?


Nakatayo ka na ba ng isang bahay?
Tatoeba Sentence #2669519 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever built a house?


May sambahan sa likod ng bahay ko.
Tatoeba Sentence #1600021 Tatoeba user-submitted sentence
There is a church at the back of my house.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "bahay":

BAHAY:
Play audio #18151
Markup Code:
[rec:18151]
Mga malapit na salita:
kasambaháykapitbahaymaybahaybaháy-bahayánkabahayanbáhay-kubokapítbahayanpamamahaypambahaybaháy-baháy
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »