Close
 


balikan

Depinisyon ng salitang balikan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word balikan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng balikan:


balikán  Play audio #18300
[pandiwa] ang proseso ng muling pagpunta, pagkuha, o pagtanggap ng isang lugar, bagay, ideya, o relasyon na nauna nang naranasan o napabayaan.

View English definition of balikan »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng balikan:

Focus:  
Locative / Directional Focus Icon
Locative  
Ugat: balikConjugation Type: -An
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
balikán  Play audio #18300
Completed (Past):
binalikán  Play audio #18301
Uncompleted (Present):
binábalikán  Play audio #18302
Contemplated (Future):
bábalikán  Play audio #18303
Mga malapit na pandiwa:
bumalík  |  
ibalík  |  
balikán
 |  
makabalík  |  
magbalík  |  
mabalík  |  
pabalikín  |  
mabalikán  |  
magbalikan  |  
Example Sentences Available Icon Balikan Example Sentences in Tagalog: (9)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kailán mo akó bábalikán?
Play audio #28240 Play audio #28241Audio Loop
 
When are you coming back for me?
Balikán mo akó.
Play audio #28242 Play audio #28243Audio Loop
 
Return to me. / Come back for me.
Binalikán ng ba ang gusa.
Play audio #28238 Play audio #28239Audio Loop
 
The child returned to the building.
Dapat balikán ko si Alice kasí hiníhintáy niyá akó.
Play audio #34885 Play audio #34886Audio Loop
 
I should go back to Alice because she's waiting for me.
Balikán natin ang mga nangyari nung Lunes.
Play audio #32798 Play audio #32799Audio Loop
 
Let's go back over the events of last Monday.
Binalikán ka ba ni Tom gaya ng sinabi niyá?
Play audio #43071Audio Loop
 
Did Tom go back to you like he said he would?
Bakit laging binábalikán ni Mary ang nakaraán?
Play audio #43069Audio Loop
 
Why does Mary keep going back to (reminiscing about) the past?
Diyán ka lang. Bábalikán kitá.
Play audio #43070Audio Loop
 
Just stay there. I'll come back for you.
Pabayaan mo, bábalikán kitá ulî sa Lunes.
Play audio #28236 Play audio #28237Audio Loop
 
Don't worry, I'll be back to see you again on Monday.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sa palagay mo, babalikan kaya nila ako?
Tatoeba Sentence #4661173 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think they'll be back for me?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "balikan":

BALIKAN:
Play audio #18300
Markup Code:
[rec:18300]
Mga malapit na salita:
balíkbumalíkibalíkmanumbalikpagbabalíkmaibalíkpabalíkmagbalíkpabalík-balíkbalikbayan
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »