Close
 


ituro

Depinisyon ng salitang ituro sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word ituro in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng ituro:


itu  Play audio #18782
[pandiwa] ang pagpapakita, pagbibigay linaw sa konsepto, o paggamit ng daliri para ipahiwatig ang lokasyon, direksyon, o kaalaman sa iba.

View English definition of ituro »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng ituro:

Focus:  
Locative / Directional Focus Icon
Locative  
Ugat: turoConjugation Type: I-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
itu  Play audio #18782
Completed (Past):
itinu  Play audio #18783
Uncompleted (Present):
itinutu  Play audio #18784
Contemplated (Future):
itutu  Play audio #18785
Mga malapit na pandiwa:
turuan  |  
magtu  |  
itu
 |  
maturuan  |  
maitu  |  
makapagtu  |  
Example Sentences Available Icon Ituro Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Itu mo ang lalaki.
Play audio #28126 Play audio #28125Audio Loop
 
Point to the man.
Itinu ni John ang malakíng bahay.
Play audio #33265 Play audio #33266Audio Loop
 
John pointed to the large house.
Násaán? Itu mo.
Play audio #28127 Play audio #28128Audio Loop
 
Where? Point to it.
Itinutu na ba ang Calculus sa high school?
Play audio #36453Audio Loop
 
Is Calculus already being taught in high school?
Anó ang itinutu mo sa koléhiyó?
Play audio #37375Audio Loop
 
What subject do you teach in college?
Dito nilá akó itinu para magrehistro.
Play audio #36142Audio Loop
 
This is where they told me to go to register.
Itu mo sa akin ang tamang paglu ng adobo.
Play audio #38067Audio Loop
 
Show me the proper way to cook adobo.
Hindî iyán itinu sa amin sa páaralán.
Play audio #38069Audio Loop
 
That was not taught to us in school.
Hindî ko kilala yung taong itinutu mo.
Play audio #38068Audio Loop
 
I don't know that person you're pointing at.
Sumunód ka sa akin at itutu ko sa iyó kung násaán ang canteen.
Play audio #27567 Play audio #27568Audio Loop
 
Follow me and I'll show you where the canteen is.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Tinuturo ang Ingles sa karamihang bayan.
Tatoeba Sentence #1959028 Tatoeba user-submitted sentence
English is taught in most countries.


Ituro mo sa akin kung paano ang papuntang eskuwela.
Tatoeba Sentence #1819096 Tatoeba user-submitted sentence
Show me the way to the school.


Mabait naman siyang tinuro sa akin ang tigilan ng bus.
Tatoeba Sentence #1625412 Tatoeba user-submitted sentence
He was kind enough to take me to the bus stop.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "ituro":

ITURO:
Play audio #18782
Markup Code:
[rec:18782]
Mga malapit na salita:
tuturuanmagtumaturuanpagtutuhintututúro-turokaturuánipatumakapagtu
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »