Close
 


pagtuturo

Depinisyon ng salitang pagtuturo sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pagtuturo in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pagtuturo:


pagtutu  Play audio #11082
[pangngalan] ang proseso at propesyon ng pagbibigay kaalaman, kasanayan, gabay, aral, at mga prinsipyo sa iba, lalo na sa mga mag-aaral.

View English definition of pagtuturo »

Ugat: turo
Example Sentences Available Icon Pagtuturo Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Anó ang batayán ng estilo ng pagtutu ni Precy.
Play audio #47655Audio Loop
 
What is the basis of Precy's teaching style?
Akó ang panganay kayâ tumutulong akó sa pagtutu sa mga kapatíd ko.
Play audio #44368Audio Loop
 
I'm the oldest so I help teach my siblings.
Si Arnold ang namu sa pagtutu sa amin.
Play audio #37137Audio Loop
 
It was Arnold who took the lead in teaching us.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mahal ko ang pagtuturo.
Tatoeba Sentence #5361515 Tatoeba user-submitted sentence
I love teaching.


Naniniwala ako sa paraang itong pagtuturo.
Tatoeba Sentence #1720207 Tatoeba user-submitted sentence
I believe in this method of teaching.


Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.
Tatoeba Sentence #1932697 Tatoeba user-submitted sentence
To know a language is one thing, and to teach it is another.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "pagtuturo":

PAGTUTURO:
Play audio #11082
Markup Code:
[rec:11082]
Mga malapit na salita:
tuituturuanmagtumaturuanhintututúro-turokaturuánipatumakapagtu
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »