Close
 


kaibigan

Depinisyon ng salitang kaibigan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word kaibigan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng kaibigan:


kaibigán  Play audio #63764
[pangngalan] isang taong malapit sa puso, pinakamamahal, o kasintahan na itinuturing na espesyal sa buhay ng isang indibidwal.

View English definition of kaibigan »

Ugat: ibig
Example Sentences Available Icon Kaibigan Example Sentences in Tagalog:

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kaibigan ka nino?
Tatoeba Sentence #3258866 Tatoeba user-submitted sentence
Whose friend are you?


Kaninong kaibigan ka?
Tatoeba Sentence #3258864 Tatoeba user-submitted sentence
Whose friend are you?


Ikaw ang aking kaibigan.
Tatoeba Sentence #5361369 Tatoeba user-submitted sentence
You are my friend.


Mabuting kaibigan si John.
Tatoeba Sentence #4517807 Tatoeba user-submitted sentence
John is a good friend.


Ako'y may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2428025 Tatoeba user-submitted sentence
I have many friends.


Kaibigan ka ni Tomas, di ba?
Tatoeba Sentence #2149178 Tatoeba user-submitted sentence
You're a friend of Tom's, eh?


Kailangan ko ng mga kaibigan.
Tatoeba Sentence #2810730 Tatoeba user-submitted sentence
I need friends.


Wala ako ni pera ni kaibigan.
Tatoeba Sentence #2842445 Tatoeba user-submitted sentence
I have neither money nor friends.


Kinausap ko ang mga kaibigan.
Tatoeba Sentence #1677968 Tatoeba user-submitted sentence
I talked to friends.


Iniintay ka ng mga kaibigan mo.
Tatoeba Sentence #4508923 Tatoeba user-submitted sentence
Your friends are waiting for you.


Si Ann ay may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2793642 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has many friends.


Gusto ba ng tsa ang kaibigan mo?
Tatoeba Sentence #1861748 Tatoeba user-submitted sentence
Does your friend like tea?


Mayroon akong limang mga kaibigan.
Tatoeba Sentence #4491696 Tatoeba user-submitted sentence
I have five friends.


Meron ka bang kaibigan sa Antigua?
Tatoeba Sentence #1651555 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have friends in Antigua?


Tulad ko, maraming kaibigan si Lucy.
Tatoeba Sentence #2808625 Tatoeba user-submitted sentence
Like me, Lucy has many friends.


Natagpo ko ang kaibigan ko sa kalye.
Tatoeba Sentence #1830116 Tatoeba user-submitted sentence
I met my friend on the street.


Si Tom ay matalik na kaibigan ni Mary.
Tatoeba Sentence #2796517 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is Mary's best friend.


Anong tawag ng mga kaibigan mo sa iyo?
Tatoeba Sentence #1734346 Tatoeba user-submitted sentence
What do your friends call you?


Ang kaaway ng kaibigan mo ay kaibigan mo.
Tatoeba Sentence #3062845 Tatoeba user-submitted sentence
Your friend's enemy is your friend.


Ang kaaway ng kaibigan mo ay kaibigan mo.
Tatoeba Sentence #3062845 Tatoeba user-submitted sentence
Your friend's enemy is your friend.


Kabalastugan ang sinasabi mo, kaibigan ko.
Tatoeba Sentence #2123401 Tatoeba user-submitted sentence
You speak nonsense, my friend.


Wala siyang mga kaibigan para payuhan siya.
Tatoeba Sentence #2971913 Tatoeba user-submitted sentence
He has no friends to advise him.


Ang kaibigan sa kagipitan ay kaibigang tunay.
Tatoeba Sentence #2937512 Tatoeba user-submitted sentence
A friend in need is a friend indeed.


Ang kaibigan sa kagipitan ay kaibigang tunay.
Tatoeba Sentence #2937512 Tatoeba user-submitted sentence
A friend in need is a friend indeed.


Tinitingnan ko ang lupa sa tabi ng kaibigan ko.
Tatoeba Sentence #1821313 Tatoeba user-submitted sentence
I look at the land beside my friend.


Marami akong mga kaibigang nakakapag-Esperanto.
Tatoeba Sentence #1797217 Tatoeba user-submitted sentence
I have many Esperanto-speaking friends.


Pumunta ako ng erport para magpaalam sa kaibigan.
Tatoeba Sentence #1617501 Tatoeba user-submitted sentence
I went to the airport to bid my friend goodbye.


Mga maliliit na regalo ang nakakabuhay sa kaibigan.
Tatoeba Sentence #1358955 Tatoeba user-submitted sentence
Little presents keep a friendship alive.


Hindi nakikinig si Mary sa payo ng kanyang kaibigan.
Tatoeba Sentence #4491764 Tatoeba user-submitted sentence
Mary won't listen to her friend's advice.


May kaibigan si Tom na ang nanay ay isang beterinarya.
Tatoeba Sentence #3084601 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a friend whose mother is a veterinarian.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "kaibigan":

KAIBIGAN:
Play audio #63764
Markup Code:
[rec:63764]
Mga malapit na salita:
ibigibig sabihinpag-ibigkaibiganumibigibiginmagkaibiganpagkakaibiganmaibiganmakipagkaibigan
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »