Close
 


pag-ibig

Depinisyon ng salitang pag-ibig sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pag-ibig in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pag-ibig:


pag-ibig  Play audio #988
[pangngalan/pang-uri] isang malalim at masidhing damdamin ng kagustuhan at emosyonal na koneksyon sa tao, lugar, o bagay, na may kaakibat na pagnanais na makapiling, mag-alaga, at magsakripisyo.

View English definition of pag-ibig »

Ugat: ibig
Example Sentences Available Icon Pag-ibig Example Sentences in Tagalog: (14)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nadáramá mo ba ang pag-ibig ko sa iyó?
Play audio #28062 Play audio #28061Audio Loop
 
Can you feel my love for you?
Masakít ang masawî sa pag-ibig.
Play audio #30103 Play audio #30104Audio Loop
 
It hurts to have a misfortune in love.
Dapat bang madaliín ang pag-ibig?
Play audio #46188Audio Loop
 
Should love be rushed?
Malapit na bang magla ang pag-ibig mo sa akin?
Play audio #46764Audio Loop
 
Is your love for me disappearing?
Inilarawan ni Bobby ang buhay pag-ibig niyá.
Play audio #48811Audio Loop
 
Bobby described his love life.
Ginagapî ng pag-ibig ang poót.
Play audio #35103 Play audio #35104Audio Loop
 
Love overpowers hate.
Maibábalík mo ba ang pag-ibig na dati mong nadamá?
Play audio #30554 Play audio #30555Audio Loop
 
Can you regain the love you once felt?
mga makalumáng awit ng pag-ibig
Play audio #48798Audio Loop
 
old-fashioned love songs
Kapalaran ko ya ang magíng sawî sa pag-ibig.
Play audio #47902Audio Loop
 
I guess it's my destiny to be unlucky in love.
Hindî kailanmán nabibigô ang pag-ibig.
Play audio #34978 Play audio #34980Audio Loop
 
Love never fails.

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ang kailangan niya ay hindi pera, ngunit pag-ibig.
Tatoeba Sentence #2794659 Tatoeba user-submitted sentence
What he needs is not money but love.


Hindi mabubuhay ang mga makata nang walang pag-ibig.
Tatoeba Sentence #2809520 Tatoeba user-submitted sentence
Poets cannot live without love.


Walang bansa sa daigdig na ito'y ang pag-ibig ay hindi nagawang manunula ang mga mangingibig.
Tatoeba Sentence #6388389 Tatoeba user-submitted sentence
There is no country in this world where love has not turned lovers into poets.


Ang pag-ibig ay umuusbong mula sa pag-ibig. Kung gusto kong mahalin ako ng ibang tao, ako mismo ang unang magmahal.
Tatoeba Sentence #3234177 Tatoeba user-submitted sentence
Love comes from love. When I want others to love me, I myself love first.


Ang pag-ibig ay umuusbong mula sa pag-ibig. Kung gusto kong mahalin ako ng ibang tao, ako mismo ang unang magmahal.
Tatoeba Sentence #3234177 Tatoeba user-submitted sentence
Love comes from love. When I want others to love me, I myself love first.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "pag-ibig":

PAG-IBIG:
Play audio #988
Markup Code:
[rec:988]
Mga malapit na salita:
ibigibig sabihinumibigibiginmaibiganpag-íibigánKaibig-ibigkaibigánpakikipagkaibiganmangingibig
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »