Close
 


kita

Depinisyon ng salitang kita sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word kita in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng kita:


kitá  Play audio #8304
[pandiwa/pangngalan/panghalip] ipinapahayag ang taong kausap bilang tumatanggap o paksa sa sinasabi, ginagamit sa konteksto ng pagbibigay, pagtanggap, o pagpapahayag ng damdamin.

View English definition of kita »

Ugat: kita
Example Sentences Available Icon Kita Example Sentences in Tagalog: (96)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mahál kitá.
Play audio #39631Audio Loop
 
I love you.
Súsulatan kitá.
Play audio #39633Audio Loop
 
I will write to you.
Iniisip kitá.
Play audio #33046 Play audio #33045Audio Loop
 
I am thinking about you.
Kailangan kitá.
Play audio #39632Audio Loop
 
I need you.
Nakita kitá kahapon.
Play audio #27528 Play audio #27529Audio Loop
 
I saw you yesterday.
Hindî kitá mariníg.
Play audio #33143 Play audio #33144Audio Loop
 
I can't hear you.
Kaibigan kitá.
Play audio #39634Audio Loop
 
You are my friend.
Madalás kitáng naiisip.
Play audio #33595 Play audio #33596Audio Loop
 
I think of you often.
Híhintayín ba kitá?
Play audio #27762 Play audio #27758Audio Loop
 
Should I wait for you?
Nakíkilala kitá.
Play audio #31691 Play audio #31692Audio Loop
 
I recognize you.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Anak kita.
Tatoeba Sentence #3189529 Tatoeba user-submitted sentence
You're my child.


Gusto kita.
Tatoeba Sentence #5361528 Tatoeba user-submitted sentence
I like you.


Susundan kita.
Tatoeba Sentence #5361354 Tatoeba user-submitted sentence
I'll follow you.


Ninanais kita.
Tatoeba Sentence #4560241 Tatoeba user-submitted sentence
I want you.


Ginising kita.
Tatoeba Sentence #1710651 Tatoeba user-submitted sentence
I woke you up.


Sasamahan kita.
Tatoeba Sentence #2099312 Tatoeba user-submitted sentence
I'll go with you.


Kailangan kita.
Tatoeba Sentence #4560242 Tatoeba user-submitted sentence
I need you.


Tatawagan kita.
Tatoeba Sentence #5361318 Tatoeba user-submitted sentence
I'll call you.


Mahal kita, Tom.
Tatoeba Sentence #5361349 Tatoeba user-submitted sentence
I love you, Tom.


Hinihintay kita.
Tatoeba Sentence #7487667 Tatoeba user-submitted sentence
I've been waiting for you.


Tutulungan kita.
Tatoeba Sentence #5361330 Tatoeba user-submitted sentence
I'll assist you.


Kagaya kita noon.
Tatoeba Sentence #2950992 Tatoeba user-submitted sentence
I used to be like you.


Naiintindihan kita.
Tatoeba Sentence #5361352 Tatoeba user-submitted sentence
I understand you.


Tatawagan uli kita.
Tatoeba Sentence #4491531 Tatoeba user-submitted sentence
I'll call you back.


Hindi kita marinig.
Tatoeba Sentence #2954068 Tatoeba user-submitted sentence
I can't hear you.


Pinaniniwalaan kita.
Tatoeba Sentence #5214144 Tatoeba user-submitted sentence
I believe you.


Dapat makausap kita.
Tatoeba Sentence #8278044 Tatoeba user-submitted sentence
I must talk with you.


Ipinagmamalaki kita.
Tatoeba Sentence #5300904 Tatoeba user-submitted sentence
I'm proud of you.


Sori na nagitla kita!
Tatoeba Sentence #1600406 Tatoeba user-submitted sentence
Sorry I startled you!


Alam mo na mahal kita.
Tatoeba Sentence #5214132 Tatoeba user-submitted sentence
You know I love you.


Gusto kitang tulungan.
Tatoeba Sentence #3575525 Tatoeba user-submitted sentence
I want to help you.


Hahanapin kita, Charley.
Tatoeba Sentence #4444149 Tatoeba user-submitted sentence
I will find you, Charley.


Paumanhin sinigawan kita.
Tatoeba Sentence #4039005 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry I yelled at you.


Maari ba kitang makausap?
Tatoeba Sentence #4491786 Tatoeba user-submitted sentence
May I talk to you?


Puwede ba kitang kausapin?
Tatoeba Sentence #4491787 Tatoeba user-submitted sentence
May I talk to you?


Napanaginipan kita kagabi.
Tatoeba Sentence #4653253 Tatoeba user-submitted sentence
I dreamt of you last night.


Imposibleng tulungan kita.
Tatoeba Sentence #3259132 Tatoeba user-submitted sentence
It is impossible for me to help you.


Kailangan kitang kausapin.
Tatoeba Sentence #8278043 Tatoeba user-submitted sentence
I must talk with you.


Isip mo bang maglaro kita?
Tatoeba Sentence #1712107 Tatoeba user-submitted sentence
You think to play with me?


Sori na inabala kita talaga.
Tatoeba Sentence #1648907 Tatoeba user-submitted sentence
I am sorry that I have troubled you so much.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "kita":

KITA:
Play audio #8304
Markup Code:
[rec:8304]
Mga malapit na salita:
kitamakitaipakitakíta-kítsmagpakitapángitaínmakakitakumitamagkitakitain
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »