Close
 


lagyan

Depinisyon ng salitang lagyan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word lagyan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng lagyan:


lagyán  Play audio #11365
[pandiwa] tumutukoy sa paglalagay o pag-aabot ng isang bagay, pera, o halaga sa loob, ibabaw, o sa isang tao bilang kapalit ng serbisyo o pabor.

View English definition of lagyan »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng lagyan:

Focus:  
Locative / Directional Focus Icon
Locative  
Ugat: lagayConjugation Type: -An
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
lagyán  Play audio #11365
Completed (Past):
nilagyán  Play audio #23194
Uncompleted (Present):
nilálagyán  Play audio #23195
Contemplated (Future):
lálagyán  Play audio #23196
Mga malapit na pandiwa:
lagyán
 |  
ilagáy  |  
maglagáy  |  
malagáy  |  
malagyán  |  
mailagáy  |  
magpalagáy  |  
palagyán  |  
Example Sentences Available Icon Lagyan Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Lagyán ng tsek ang patláng.
Play audio #33737 Play audio #33738Audio Loop
 
Put a check mark in the blank.
Gustó ni James na lagyán ng bagong tiles ang banyo niyá.
Play audio #38526Audio Loop
 
James would like to install new tiles in his bathroom.
Nilagyán mo na ba ng gasolina ang kotse?
Play audio #35130 Play audio #35131Audio Loop
 
Did you already put gas in the car?
Nilagyán mo na ba ng asukal ang kapé mo?
Play audio #35410 Play audio #35411Audio Loop
 
Did you already put sugar in your coffee?
Nilálagyán mo ba ng creamer ang kapé mo?
Play audio #35132 Play audio #35133Audio Loop
 
Do you put creamer in your coffee?
Lagyán mo ng tubig ang bote hanggáng mapunô.
Play audio #35135 Play audio #35136Audio Loop
 
Put water in the bottle until it gets filled.
Lagyán mo ng gamót ang sugat mo.
Play audio #35139 Play audio #35140Audio Loop
 
Apply some medication to your wound.
Lagyán mo pa ng asín ang nilulu mo.
Play audio #35137 Play audio #35138Audio Loop
 
Add more salt to what you're cooking.
Iniisip ni Mary kung lálagyán pa ulî niyá ng asín ang nilulu niyá.
Play audio #38414Audio Loop
 
Mary is thinking about whether she should add more salt into what she's cooking.
Nilálagyán ng tubig ni Anne ang baso ni Bob.
Play audio #35412 Play audio #35413Audio Loop
 
Anne is pouring water into Bob's glass.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nilagyan ko ng gatas ang kape ko.
Tatoeba Sentence #1919182 Tatoeba user-submitted sentence
I put some milk in my coffee.


Paumanhin, pwede niyo bang huwag lagyan ng wasabi ang sushi?
Tatoeba Sentence #2864293 Tatoeba user-submitted sentence
Excuse me, can you make the sushi without wasabi?


Ang lalagyan ko ng mga aklat ay sapat na malalim na kasiya na ang mga malalaking diksiyunaryo.
Tatoeba Sentence #1758975 Tatoeba user-submitted sentence
My bookcase is deep enough to take large dictionaries.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "lagyan":

LAGYAN:
Play audio #11365
Markup Code:
[rec:11365]
Mga malapit na salita:
lagáyilagáymaglagáykalagayanpalagáynakalagáypaglagáylalagyánpaglalagáymailagáy
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »