Close
 


palagay

Depinisyon ng salitang palagay sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word palagay in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng palagay:


palagáy  Play audio #1510
[pangngalan] ang proseso ng pag-aakala, paghuhusga, o pagtantya sa kahalagahan, kahulugan, o kalagayan ng isang bagay o sitwasyon batay sa pansariling kuro-kuro, obserbasyon, at nakalap na impormasyon.

View English definition of palagay »

Ugat: lagay
Example Sentences Available Icon Palagay Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sa palagáy ko ay malî.
Play audio #44668Audio Loop
 
I think there's a mistake.
Manlabán kung sa palagáy mo ay ta ka.
Play audio #44587Audio Loop
 
Defend yourself if you think you are right.
Sa palagáy ko makákapasá ka.
Play audio #37673Audio Loop
 
I have a feeling you will pass.
Sa palagáy ko ay mananalo tayo.
Play audio #28468 Play audio #28469Audio Loop
 
In my opinion, we will win.
Sa palagáy ni Jane ay ta akó.
Play audio #44669Audio Loop
 
Jane thinks I am right.
Huwág kang súsunód kung sa palagáy mo ay malî ang ipinápagawâ sa iyó.
Play audio #38363Audio Loop
 
Don't comply if you feel that what you're being asked to do is wrong.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Palagay ko'y gutom ka.
Tatoeba Sentence #1889365 Tatoeba user-submitted sentence
I suppose you're hungry.


Palagay ko nagsisinungaling siya.
Tatoeba Sentence #1020796 Tatoeba user-submitted sentence
I suspect that he is lying.


Sa palagay mo, babalikan kaya nila ako?
Tatoeba Sentence #4661173 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think they'll be back for me?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "palagay":

PALAGAY:
Play audio #1510
Markup Code:
[rec:1510]
Mga malapit na salita:
lagáyilagáymaglagáykalagayanlagyánipalagáynakalagáypaglagáylalagyánpaglalagáy
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »