Close
 


matanggal

Depinisyon ng salitang matanggal sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word matanggal in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng matanggal:


matanggál  Play audio #23411
[pandiwa] ang kakayahan o pagkilos ng pag-alis o paghihiwalay ng isang bagay mula sa pinagkakabitan, kasama ang pagkawala ng posisyon sa trabaho.

View English definition of matanggal »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng matanggal:

Focuses:  
Actor Focus Icon
Actor   /
Object Focus Icon
Object  
Ugat: tanggalConjugation Type: Ma-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
matanggál  Play audio #23411
Completed (Past):
natanggál  Play audio #23412
Uncompleted (Present):
natátanggál  Play audio #23413
Contemplated (Future):
matátanggál  Play audio #23414
Mga malapit na pandiwa:
tanggalín  |  
matanggál
 |  
magtanggál  |  
magpatanggál  |  
Example Sentences Available Icon Matanggal Example Sentences in Tagalog: (11)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Húhulaan nilá kung sino sa kanilá ang matátanggál.
Play audio #37905Audio Loop
 
They will guess who among themselves will be eliminated.
Natanggál ang gulóng sa kotse.
Play audio #37076Audio Loop
 
The wheel came off the car.
Hindî umapelá ang mga empleyadong natanggál sa trabaho.
Play audio #37657Audio Loop
 
The employees who were terminated didn't appeal.
Hindî matanggál ng sabón ang mantsá sa damít ko.
Play audio #37440Audio Loop
 
Soap can't remove the stain on my clothes.
Natanggál sa trabaho si Andy.
Play audio #36768Audio Loop
 
Andy was dismissed from his job.
Natanggál ang pangalan ni Cathy sa listahan.
Play audio #36947Audio Loop
 
Cathy's name was taken off the list.
Natátanggál ba itóng hawakán?
Play audio #35768 Play audio #35769Audio Loop
 
Is this handle detachable?
Natanggál ang sintás ng sapatos mo.
Play audio #36502Audio Loop
 
Your shoe lace got untied.
Hindî pa rin natanggál ng tubig ang uhaw ko.
Play audio #38004Audio Loop
 
The water was still unable to quench my thirst.
Matátanggál ng gamót na itó ang sakít ng tuhod mo.
Play audio #38823Audio Loop
 
This medication will be able to remove the pain in your knee.

User-submitted Example Sentences (2):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ko matanggal ang mga taghiyawat ko.
Tatoeba Sentence #2767899 Tatoeba user-submitted sentence
I can't get rid of my pimples.


Labhan mo ang damit sa tubig na may sabon at matatanggal ang mga mantsa.
Tatoeba Sentence #2765466 Tatoeba user-submitted sentence
Wash the shirt in soapy water and the stains will come out.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "matanggal":

MATANGGAL:
Play audio #23411
Markup Code:
[rec:23411]
Mga malapit na salita:
tanggáltanggalínmánananggálpagtatanggálmagtanggálpagtanggálpantanggálmakatanggálpangtanggálmagpatanggál
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »