Close
 


sulatin

Depinisyon ng salitang sulatin sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sulatin in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sulatin:


sulatin  Play audio #23018
[pandiwa] ihanda at ilipat ang mga ideya sa papel o ibang midyum sa pamamagitan ng paggawa ng akda, tula, kwento, o malikhaing gawa gamit ang mga salita.

View English definition of sulatin »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng sulatin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Ugat: sulatConjugation Type: -In Verb
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
sulatin  Play audio #23018
Completed (Past):
sinulat  Play audio #23019
Uncompleted (Present):
sinusulat  Play audio #23021
Contemplated (Future):
susulatin  Play audio #23022
Mga malapit na pandiwa:
magsulát  |  
sulatin
 |  
isulat  |  
sumulat  |  
sulatan  |  
masulat  |  
Example Sentences Available Icon Sulatin Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kailangan mo nang sulatin ang iyóng nobela.
Play audio #37694Audio Loop
 
You need to write your novel already.
Dapat ko bang sulatin ang pánuka?
Play audio #37626Audio Loop
 
Do I need to draft the proposal?
Nagku si Coleen na sulatin ang papél.
Play audio #35705 Play audio #35706Audio Loop
 
Coleen volunteered to write the paper.
Sinulat ni J.D. Salinger ang Catcher in the Rye.
Play audio #36604Audio Loop
 
J.D. Salinger wrote Catcher in the Rye.
Sinulat ng mga kasa ng kongreso ang batás.
Play audio #37754Audio Loop
 
The law was drafted by members of congress.
Sinulat niyá ang kásunduan.
Play audio #36168Audio Loop
 
He wrote the agreement.
Kasalukuyan kong sinusulat ang aking pana.
Play audio #37593Audio Loop
 
I am currently writing my vow.
Sinusulat mo na ba ang iyóng mga plano?
Play audio #37024Audio Loop
 
Are you already writing your plans?
Sinusulat niyá ang pangalan ko sa talaan.
Play audio #36472Audio Loop
 
She is writing my name in the record.
Susulatin ko mámayáng gabí ang aking liham.
Play audio #37293Audio Loop
 
Tonight I will write my letter.

User-submitted Example Sentences (10):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hapon ba ang sinusulat ko?
Tatoeba Sentence #1882694 Tatoeba user-submitted sentence
Am I writing in Japanese?


Sinulat iyon ni Taro Akagawa.
Tatoeba Sentence #1696972 Tatoeba user-submitted sentence
That was written by Taro Akagawa.


Sinulat niya itong nobela noong beynte siya.
Tatoeba Sentence #1616216 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote this novel at twenty.


Maigi kong sinulat ang lahat na sinabi ng aking guro.
Tatoeba Sentence #2792330 Tatoeba user-submitted sentence
I carefully took down everything that my teacher said.


Baka talagang bata siya noong sinulat niya ang tulang ito.
Tatoeba Sentence #1837458 Tatoeba user-submitted sentence
She must have been very young when she wrote this poem.


Sinulat ni Tom ang kantang iyan tatlong taon na ang nakalipas.
Tatoeba Sentence #4688899 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wrote that song three years ago.


Sinulat niya ang librong tungkol sa kanyang mga abentura sa gubat.
Tatoeba Sentence #1639845 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote a book about his adventures in the jungle.


Gusto ko kung paano sinusulat ng mga Pranses ang salitang "ladybug" sa kanilang wika.
Tatoeba Sentence #2760228 Tatoeba user-submitted sentence
I love how the French spell their word for ladybug.


Parang Ruso ang Tagalog dahil karaniwang di sinusulat ang mga kudlit para sa aksento.
Tatoeba Sentence #3640072 Tatoeba user-submitted sentence
Tagalog is like Russian because the accent is not usually written with marks.


Isip kong kakaiba ang pangungusap na Hapon, pero dahil sinulat ng Hapon, akala ko'y tama.
Tatoeba Sentence #1808393 Tatoeba user-submitted sentence
I found the Japanese sentence weird, but since it was written by a native, I thought that it was probably correct.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sulatin":

SULATIN:
Play audio #23018
Markup Code:
[rec:23018]
Mga malapit na salita:
sulatsumulatisulatmagsulátpagsulatsulatanpanulatisulat sa tubignakasulatpagsusulát
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »