Close
 


sunog

Depinisyon ng salitang sunog sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sunog in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sunog:


sunog  Play audio #20673
[pangngalan] isang pangyayari kung saan ang mga bagay tulad ng kahoy, papel, at tela ay lumalagablab, naglalabas ng init at liwanag, at nagiging abo dahil sa mabilis na pagsasama ng oxygen at iba pang materyales.

View English definition of sunog »

Ugat: sunog
Example Sentences Available Icon Sunog Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Marami ang namatáy dahil sa lindól at sa sunog na kasunód nitó.
Play audio #36228Audio Loop
 
Many people died because of the earthquake and the fire that followed it.
Naapu na ang sunog bago pa man dumatíng ang mga bumbero.
Play audio #49708Audio Loop
 
The fire was already extinguished even before the firefighters arrived.
Apat na katao ang nasawî sa sunog.
Play audio #40300Audio Loop
 
Four persons died in the fire.
Dulot ng pagsabog ng tangké ng gasúl ang sunog.
Play audio #48506Audio Loop
 
The explosion of the gas tank caused the fire.
Maaapu kayâ nilá ang sunog?
Play audio #49711Audio Loop
 
Can they put out the fire?
Hindî pa napápatáy ng mga bumbero ang sunog.
Play audio #33380 Play audio #33386Audio Loop
 
The firemen have not extinguished the fire yet.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasira ang buong bayan dahil sa sunog.
Tatoeba Sentence #4144705 Tatoeba user-submitted sentence
The entire town was destroyed in a fire.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sunog":

SUNOG:
Play audio #20673
Markup Code:
[rec:20673]
Mga malapit na salita:
sunógmagsunóg ng kilaynasunuganmasunogsunuginsumunogmagsunógmanunogpamatáy sunogpagkasunóg
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »