Close
 


sunugin

Depinisyon ng salitang sunugin sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sunugin in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sunugin:


sunugin  Play audio #8246
[pandiwa] ang paggamit ng apoy upang magdulot ng pagkasira o pagkaabo sa isang bagay o lugar sa pamamagitan ng sapat na init hanggang ito ay mag-alab.

View English definition of sunugin »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng sunugin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Ugat: sunogConjugation Type: -In Verb
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
sunugin  Play audio #8246
Completed (Past):
sinunog  Play audio #24098
Uncompleted (Present):
sinusunog  Play audio #24099
Contemplated (Future):
susunugin  Play audio #24100
Mga malapit na pandiwa:
masunog  |  
sunugin
 |  
magsunóg  |  
manunog  |  
Example Sentences Available Icon Sunugin Example Sentences in Tagalog: (13)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sunugin ang mga mangkukulam!
Play audio #45756Audio Loop
 
Burn the witches!
Huwág mong sunugin ang basura mo.
Play audio #45753Audio Loop
 
Don't burn your trash.
Kailangan lang niláng sunugin ang mga damó.
Play audio #45751Audio Loop
 
All they need is to set the weeds on fire.
Hinatulang sunugin sa tulós ang mga erehe.
Play audio #45755Audio Loop
 
The heretics were condemned to be burned at the stake.
Sinunog ng balíw ang kaniláng bahay.
Play audio #45754Audio Loop
 
The madman burned down their house.
Anó ang sinunog niná Adam at Fallon?
Play audio #45758Audio Loop
 
What did Adam and Fallon burn?
Sinunog ni Crystal ang mga liham mulâ kay Baste.
Play audio #45760Audio Loop
 
Crystal burned the letters from Baste.
Sinusunog ng katawán ang tabâ.
Play audio #45761Audio Loop
 
The body burns fat.
Ikáw ang dapat na sinusunog sa impiyerno.
Play audio #45759Audio Loop
 
You are the one who must burn in hell.
Pinuputol at sinusunog ang mga pu sa kabundukan.
Play audio #36313Audio Loop
 
The trees in the mountains are cut and burned.

Paano bigkasin ang "sunugin":

SUNUGIN:
Play audio #8246
Markup Code:
[rec:8246]
Mga malapit na salita:
sunógsunogmagsunóg ng kilaynasunuganmasunogsumunogmagsunógmanunogpamatáy sunogpagkasunóg
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »