Close
 


Magandang gabi po sa inyong lahat! Ako si Jim, at masaya akong n

« Back
Message Menu
Author Photo by: JimK
Aug 16 2021, 8:03am CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
Magandang gabi po sa inyong lahat! Ako si Jim, at masaya akong nahanap itong website na ito. So far, ginamit ko lang ang dictionary, at impressed ako sa high quality. Best wishes sa inyong lahat! At mabuhay ang Pilipinas!
Reply
 
Message Menu
Author Photo akosikoneho Badge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP SupporterOfficial Tagalog.com Teacher Teacher
Aug 16 2021, 8:16am CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@Jimoy
 
You have a rival Jim here.
 
Good thing this isn't highlander!
 
Maligayang pagdating sa aming munting website.
 
Message Menu
Author Photo JimK
Aug 16 2021, 8:27am CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@akosikoneho Salamat, Jim! Wala ako ni espada ni lakas ng loob, kaya huwag ka ngang mag-hi-highlander sa akin! :-)
 
Message Menu
Author Photo PinoyTaj Badge: SupporterBadge: Serious Supporter
Aug 16 2021, 4:44pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
Ako si Taj
 
Message Menu
Author Photo JimK
Aug 16 2021, 8:23pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@PinoyTaj Kumusta, Taj.
 
Message Menu
Author Photo Bituingmaykinang
Aug 16 2021, 10:45pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
Maganda ang Tagalog mo, pare. Galing, congrats
 
Message Menu
Author Photo PinoyTaj Badge: SupporterBadge: Serious Supporter
Aug 16 2021, 10:48pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@JimK Mabuti naman! Ikaw? Kumusta ka?
 
Message Menu
Author Photo JimK
Aug 16 2021, 11:00pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@Bituingmaykinang Hindi naman, Bituin, pero nag-T-TH ako. Maganda ang wikang Tagalog. Mahirap lang matutunan sa mga foreigners, paris ko. Best wishes sa iyo!
 
Message Menu
Author Photo JimK
Aug 16 2021, 11:02pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@PinoyTaj Mabuti din, salamat! Cheers!
 
Message Menu
Author Photo Jimoy
Aug 18 2021, 12:13am CST ~ 1 mo., 9 days ago. 
@JimK pasensya na - mahalaga ang tradisyon!
 
Muskets at dawn
 
Charot
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 211


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.