Close
 


Home Dictionary Forums Lessons FlashCards Reader Teachers Clips Youtube Cloze Drills Podcast More
Log In Sign Up

Puwede po ba ninyo akong tulungan?

« Back
Message Menu
Author Photo by: genkidene Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 01 2022, 2:28pm CST ~ 1 mo., 3 days ago. 
Puwede po ba ninyo akong tulungan?
 
Alin po sa dalawa ang wasto at bakit? Ano ang pinagkaiba nila?
- 'Wag mo ako asarin.
- 'Wag mo akong asarin.
Reply
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 03 2022, 1:21am CST ~ 1 mo., 1 day ago. 
@genkidene
 
" 'Wag mo akong asarin " ang tama.
 
Subukan mong sabihin siya sa iba't ibang ayos ng mga salita at makikita mo kung bakit 'yun ang tama. 😉
 
Message Menu
Author Photo genkidene Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 06 2022, 2:51am CST ~ 4 weeks ago. 
Okey po. 'Yong "-ng" pagkatapos ng "mo", ligature po ba ang tawag doon?
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 07 2022, 1:21am CST ~ 3 weeks, 6 days ago. 
@genkidene
 
Ang ligature sa Tagalog ay ang salitang “na” na ginagamit natin para maiugnay ang isang salita at magsilbi itong pang-uri sa isang pangngalan.
 
Pag-isipan mo ito ayon sa binanggit ko sa itaas: Kung ihihiwalay mo ang “-ng” sa “mo” o sa “ako” at gawin mo silang “na”, tama pa rin ba ang pangungusap? Pangngalan ba ang “asarin”?
 
Hindi ko ibinibigay sa iyo ang sagot kasi gusto ko na ikaw mismo ang makatuklas ng tamang sagot sa iyong tanong.
 
Message Menu
Author Photo genkidene Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 07 2022, 7:53am CST ~ 3 weeks, 6 days ago. 
Tama po 'yong may "-ng" pagkatapos ng "ako" at "mo."
 
Nagtanong po ako kung ano ang tawag sa "-ng" pagkatapos ng "mo" kasi alam ko na 'yon ang tama sa dalawa, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kung bakit 'yon ang tama. "Ligature"/"linker" lang ang mga nahanap kong termino, pero sa paghahanap ko, hindi malinaw ang pagkakapaliwanag o kulang ang impormasyon.
 
May nakita rin akong libro na "ligature" ang tawag sa "-ng", pero gusto kong tiyakin kung tama ang pagkakaintindi ko.
 
* archive.org/details/ basictagalogforf00as pi/page/58/mode/2up? view=theater&q=
* archive.org/details/ basictagalogforf00as pi/page/42/mode/2up? view=theater&q= (numero 13).
 
Pasensya na po. Naguguluhan lang ako.
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 08 2022, 11:24pm CST ~ 3 weeks, 4 days ago. 
@genkidene
 
Kapat ihiniwalay mo ang mga ligature na "-ng" at "-g" dun sa mga salitang nasa link na ibinigay mo, magiging "na" sila. Maliban lang dun sa "kumaing mabilis" na magiging "kumain nang mabilis". Pero lahat sila kailangan yung "na" o "nang" at hindi mo sila puwedeng alisin. Kaya tama na ligature na "na" sila. Ang "-ng" at "-g" ay resulta lang ng pagkabit ng "na" o "nang" sa mga naunang salita.
 
Dun naman sa " 'wag mo akong asarin", kung gagawin natin siyang " 'wag mo ako na asarin" o "ako ay 'wag mo na asarin", tama ba na "na" siya? Kung gagawin nating utos 'yun na walang "ako" at "mo", alin ang mas tama, " 'wag asarin" o " 'wag na/nang asarin"? Hindi ba magkaiba na ang ibig sabihin nila dahit dun sa "na/nang"?
 
Kaya para sa akin, hindi ligature yung "-ng" dun sa tanong mo. Subukan mong tapusin yung pangungusap sa salitang "ako" o "mo". Tignan mo kung ano ang kalalabasan.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 283


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2022. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.