Back
Close
 

Question: ano ang pagtataya

« Back
Message Menu
Author Photo by: kyeopta Badge: Native Tagalog Speaker
Sep 30 2020, 8:38am CST ~ 3 weeks, 3 days ago. 
Question: ano ang pahgtataya
Reply
 
Message Menu
Author Photo AMBoy Badge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP Supporter
Sep 30 2020, 8:54am CST ~ 3 weeks, 3 days ago. 
 
Message Menu
Author Photo teacherdaisy
Oct 06 2020, 10:12am CST ~ 2 weeks, 4 days ago. 
pagtataya: speculate, estimate
 
Message Menu
Author Photo TeacherJim Badge: Native Tagalog Speaker
Oct 10 2020, 12:27pm CST ~ 2 weeks, 0 days ago. 
@kyeopta Tumutukoy ito sa isang sistematikong pamamaraan ng pagsusuri sa kaalaman at kasanayan ng isang mag-aaral upang sukatin ang kaniyang progreso at pagkatuto na siyang pinakalayunin ng pag-aaral at pagsasanay. Sa Ingles, ito ay tinatawag na 'Evaluation'.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 131

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
See more of Tagalog.com by logging in
Join for the free language discussion group, flash cards, lesson tracking and more.
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.