Close
 


asahan

Depinisyon ng salitang asahan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word asahan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng asahan:


asahan  Play audio #18292
[pandiwa] pagkakaroon ng tiwala o pananampalataya sa isang tao o bagay na may inaasahang magaganap o darating sa hinaharap.

View English definition of asahan »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng asahan:

Focus:  
Locative / Directional Focus Icon
Locative  
Ugat: asaConjugation Type: -An
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
asahan  Play audio #18292
Completed (Past):
inasahan  Play audio #18293
Uncompleted (Present):
ináasahan  Play audio #18294
Contemplated (Future):
áasahan  Play audio #18295
Mga malapit na pandiwa:
umasa  |  
asahan
 |  
maasahan  |  
iasa  |  
paasahin  |  
Example Sentences Available Icon Asahan Example Sentences in Tagalog: (23)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hindî kamí agád nagkatrabaho gaya ng ináasahan namin.
Play audio #35198 Play audio #35199Audio Loop
 
Work did not come as soon as we had hoped.
Ináasahan kong íiskór tayo bukas sa páligsahan.
Play audio #31111 Play audio #31112Audio Loop
 
I expect that we will score in tomorrow's competition.
Pare, áasahan kitá sa kasál ko.
Play audio #43092Audio Loop
 
Dude, I will expect you on my wedding day.
Inaasahang marami ang dada sa South Korea sa 2020.
Play audio #35200 Play audio #35201Audio Loop
 
It's expected that many will migrate to South Korea in 2020.
Ináasahan kong áaprubahán mo hilíng ko.
Play audio #29989 Play audio #29990Audio Loop
 
I expect that you will approve my request.
Hindî ko inasahan na mag-eémail siyá sa akin.
Play audio #33276 Play audio #33277Audio Loop
 
I didn't expect that he'd email me.
Inaasahang isusulong nilá ang pagkakaisá.
Play audio #31094 Play audio #31095Audio Loop
 
It is expected that they will push for unity.
Hindî ko inasahang makakabuô akó ng kantá.
Play audio #36225Audio Loop
 
I didn't expect that I could come up with a song.
Sino ang nakákaabot sa kung anó ang ináasahan?
Play audio #35202 Play audio #35203Audio Loop
 
Who measures up to what is expected?
Pwede ba kitáng asahan?
Play audio #31103 Play audio #31104Audio Loop
 
Can I rely on / trust you?

User-submitted Example Sentences (4):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Huwag mo siyang asahan.
Tatoeba Sentence #1363435 Tatoeba user-submitted sentence
Don't rely on him.


Inaasahan kong mali ka.
Tatoeba Sentence #4444163 Tatoeba user-submitted sentence
I wish you were wrong.


Inaasahan kong mali ka, pero alam kong tama ka.
Tatoeba Sentence #4444162 Tatoeba user-submitted sentence
I wish you were wrong, but I know that you're right.


Hindi ko inasahan na makikita kong muli si Tom.
Tatoeba Sentence #8282256 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't ever expect to see Tom again.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "asahan":

ASAHAN:
Play audio #18292
Markup Code:
[rec:18292]
Mga malapit na salita:
asaumasamaasahanpag-asamaáasahanAsa ka pa!paasahiniasamakaasakawalán ng pag-asa
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »