Close
 


pag-asa

Depinisyon ng salitang pag-asa sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pag-asa in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pag-asa:


pag-asa  Play audio #9407
[pangngalan] ang damdamin ng pagtitiwala sa positibong kinalabasan at pagnanais para sa magandang mangyari sa hinaharap, sa kabila ng mga kasalukuyang pagsubok o kahirapan.

View English definition of pag-asa »

Ugat: asa
Example Sentences Available Icon Pag-asa Example Sentences in Tagalog: (7)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nagla ang pag-asa ko dahil sa sinabi niyá.
Play audio #34494 Play audio #34495Audio Loop
 
My hope disappeared because of what she said.
Hindî na binuhay ni Nena ang pag-asang mangunguna sa pagsusulit.
Play audio #44831Audio Loop
 
Nena did not revive her hope of ranking at the top with the exam.
Huwág mawalán ng pag-asa kahit iláng beses ka pang mabigô.
Play audio #38453Audio Loop
 
Don't give up hope even if you fail many times.
Kawalán ng pag-asa ang pumápatáy sa kumpiyansa ko sa sarili.
Play audio #43391Audio Loop
 
Hopelessness is killing my self-confidence.
Ang kabataan ang pag-asa ng bansâ.
Play audio #40372Audio Loop
 
The youth are the hope of the country.
Hindî tayo dapat mawalán ng pag-asa.
Play audio #33163 Play audio #33164Audio Loop
 
We must not lose hope.
Hindî na siyá nagdesisyón matapos mawalán ng pag-asa.
Play audio #34100 Play audio #34101Audio Loop
 
He no longer decided after having lost hope.

User-submitted Example Sentences (7):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May pag-asa para sa lahat.
Tatoeba Sentence #1876188 Tatoeba user-submitted sentence
There's hope for everybody.


Pag-asa ang huling namamatay.
Tatoeba Sentence #1504338 Tatoeba user-submitted sentence
Hope dies last.


Kung saan may buhay, may pag-asa.
Tatoeba Sentence #1817700 Tatoeba user-submitted sentence
Where there is life, there is hope.


Kung saan may buhay, may pag-asa.
Tatoeba Sentence #1817700 Tatoeba user-submitted sentence
Where there's life, there's hope.


Di man ako sumuko sa walang pag-asa.
Tatoeba Sentence #1859958 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't give up for lack of hope.


Ang kabataan ay ang pag-asa ng kinabukasan.
Tatoeba Sentence #4486244 Tatoeba user-submitted sentence
Children are the hope of tomorrow.


Hindi pinapakain ng pag-asa ang mga pamilya natin.
Tatoeba Sentence #6135272 Tatoeba user-submitted sentence
Hope doesn't feed our familes.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "pag-asa":

PAG-ASA:
Play audio #9407
Markup Code:
[rec:9407]
Mga malapit na salita:
asaumasamaasahanasahanmaáasahanAsa ka pa!paasahiniasamakaasakawalán ng pag-asa
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »