Close
 


kasabay

Depinisyon ng salitang kasabay sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word kasabay in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng kasabay:


kasabáy  Play audio #5756
[pangngalan/pang-uri] ang paggawa, kilos, o pangyayaring magkasama o sabay na naganap sa parehong oras o sandali.

View English definition of kasabay »

Ugat: sabay
Example Sentences Available Icon Kasabay Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kasabáy ng mga bagyó, dumádalás din ang mga lindól.
Play audio #40519Audio Loop
 
Together with typhoons, earthquakes also occur frequently.
Kasabáy ko siyá sa pagpasok sa trabaho.
Play audio #40521Audio Loop
 
We go to work together.
Kasabáy nitó, maaa kang makaranas ng pagkahilo.
Play audio #40520Audio Loop
 
At the same time, you may experience dizziness.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kumain ako kasabay ng aking batang kapatid.
Tatoeba Sentence #2808663 Tatoeba user-submitted sentence
I ate with my baby brother.


Ang transpormasyon ay kasabay na panganganak at kamatayan.
Tatoeba Sentence #1789603 Tatoeba user-submitted sentence
Transformation is birth and death at the same time.


Parehong kasabay na pinakaantigo at pinakamodernong agham ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650213 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy is at the same time the most ancient and the most modern science.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "kasabay":

KASABAY:
Play audio #5756
Markup Code:
[rec:5756]
Mga malapit na salita:
sabáysabáy-sabáysumabáysabayánisabáymakasabáypagsabayínnakakasabáymakipagsabayánsumabát
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »