Close
 


sabayan

Depinisyon ng salitang sabayan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sabayan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sabayan:


sabayán  Play audio #23605
[pandiwa] makihalubilo o makisama sa isang tao o grupo sa kanilang ginagawa, patutunguhan, o pumarehas sa kilos, bilis, o indayog ng iba.

View English definition of sabayan »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng sabayan:

Focus:  
Benefactive Focus Icon
Benefactive  
Ugat: sabayConjugation Type: -An
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
sabayán  Play audio #23605
Completed (Past):
sinabayán  Play audio #23606
Uncompleted (Present):
sinásabayán  Play audio #23607
Contemplated (Future):
sásabayán  Play audio #23608
Mga malapit na pandiwa:
sabayán
 |  
sumabáy  |  
ipagsabáy  |  
Example Sentences Available Icon Sabayan Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Dito ka umupô sa tabí ko at sabayán mo akóng kumain.
Play audio #32505 Play audio #32507Audio Loop
 
Sit here beside me and eat with me.
Sinabayán ni Bob ng kantá ang tugtóg.
Play audio #43927Audio Loop
 
Bob sang along with the music.
Sinásabayán ko si Alice magtanghalian sa canteen.
Play audio #43929Audio Loop
 
I join Alice for lunch at the canteen.
Kumantá ka at sásabayán kitá sa piano.
Play audio #35680 Play audio #35681Audio Loop
 
You sing and I'll accompany you at the piano.
Pwede ba kitáng sabayán sa pagpasok sa opisina bukas?
Play audio #43928Audio Loop
 
May I join you in going to the office tomorrow?
Bigláng tumayô si Tony at sinabayán ng sigáw.
Play audio #38038Audio Loop
 
Tony suddenly stood up and shouted at the same time.

User-submitted Example Sentences (2):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sinabayan ko siya sa piyano.
Tatoeba Sentence #2915107 Tatoeba user-submitted sentence
I accompanied her on the piano.


TInanggap ni Tom ang alok ni Mary na sabayan siya sa hapunan.
Tatoeba Sentence #2911866 Tatoeba user-submitted sentence
Tom accepted Mary's invitation to have dinner with her.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sabayan":

SABAYAN:
Play audio #23605
Markup Code:
[rec:23605]
Mga malapit na salita:
sabáysabáy-sabáysumabáykasabáyisabáypagsabayínmakasabáymakipagsabayánnakakasabáysumabát
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »