Close
 


sabay

Depinisyon ng salitang sabay sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word sabay in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng sabay:


sabáy  Play audio #2859
[pang-uri] nangyayari o ginagawa sa parehong oras; nagsasama o nagkakasama sa isang gawain o pangyayari.

View English definition of sabay »

Ugat: sabay
Example Sentences Available Icon Sabay Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Basahin ninyó nang sabáy ang tala.
Play audio #40540Audio Loop
 
Read the paragraph together.
Sa anóng paraán sabáy na nagáganáp ang mga layuning itó?
Play audio #40541Audio Loop
 
In what way do these goals work together?
Sabáy kamíng natutulog.
Play audio #40542Audio Loop
 
We go to sleep at the same time.
Kakayanin mo bang mag-aral at magtrabaho nang sabáy?
Play audio #30741 Play audio #30742Audio Loop
 
Would you be able to manage studying and working at the same time?

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sabay silang nag-umpisa.
Tatoeba Sentence #2917678 Tatoeba user-submitted sentence
They started at the same time.


Sabay sabay kaming tumayo.
Tatoeba Sentence #2763329 Tatoeba user-submitted sentence
We all stood up at once.


Sabay sabay kaming tumayo.
Tatoeba Sentence #2763329 Tatoeba user-submitted sentence
We all stood up at once.


Sabay natutulog ang aso at ang pusa sa isang buslo.
Tatoeba Sentence #2806342 Tatoeba user-submitted sentence
The dog and the cat are sleeping together in a basket.


Hindi ko kayang magputol ng kuko at magplantsa nang sabay.
Tatoeba Sentence #2767158 Tatoeba user-submitted sentence
I can't cut my nails and do the ironing at the same time!


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "sabay":

SABAY:
Play audio #2859
Markup Code:
[rec:2859]
Mga malapit na salita:
sabáy-sabáysumabáysabayánkasabáyisabáypagsabayínmakasabáymakipagsabayánnakakasabáysumabát
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »