Close
 


maghiwalay

Depinisyon ng salitang maghiwalay sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word maghiwalay in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng maghiwalay:


maghiwaláy  Play audio #9812
[pandiwa] ang proseso ng paglikha ng distansya o pagputol ng ugnayan sa pagitan ng mga tao, bagay, o ideya upang hindi na magkasama o magkaugnay.

View English definition of maghiwalay »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng maghiwalay:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Ugat: hiwalayConjugation Type: Mag-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
maghiwaláy  Play audio #9812
Completed (Past):
naghiwaláy  Play audio #23868
Uncompleted (Present):
naghíhiwaláy  Play audio #23869
Contemplated (Future):
maghíhiwaláy  Play audio #23870
Mga malapit na pandiwa:
maghiwaláy
 |  
hiwalayán  |  
mahiwaláy  |  
Example Sentences Available Icon Maghiwalay Example Sentences in Tagalog: (18)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Naghiwaláy kamí noóng Disyembre 2015.
Play audio #39849Audio Loop
 
We broke up in December 2015.
Maghiwaláy na kayó kung hindî na kayó nagkakasundô.
Play audio #44552Audio Loop
 
Separate if you are no longer getting along.
Gustó na ba ni Rica na maghiwaláy silá ni Parker?
Play audio #44549Audio Loop
 
Does Rica already want to split up with Parker?
Pinayuhan nilá kamíng maghiwaláy pánsamantalá.
Play audio #44547Audio Loop
 
They advised us to separate in the meantime.
Naghiwaláy ang mga magulang ni Samantha noóng ba pa siyá.
Play audio #44557Audio Loop
 
Samantha's parents separated when she was young.
Hindî na naghiwaláy ang magkapatíd matapos magkitang mulî.
Play audio #44551Audio Loop
 
The siblings had not separated after being reunited.
Nabalitaan kong naghiwaláy na siná Peter at Gwen.
Play audio #44548Audio Loop
 
I heard that Peter and Gwen had split up.
Naghíhiwaláy ang espíritú at ang katawán sa oras ng kamatayan.
Play audio #44558Audio Loop
 
There is a separation of the spirit and the body at the time of death.
Naghíhiwaláy ang mga mag-asawang madalás mag-away.
Play audio #44550Audio Loop
 
Married couples who argue too often are splitting up.
Naghíhiwaláy na ang dalawáng magkatuwáng sa polítiká.
Play audio #44556Audio Loop
 
The two political allies are already breaking apart.

Paano bigkasin ang "maghiwalay":

MAGHIWALAY:
Play audio #9812
Markup Code:
[rec:9812]
Mga malapit na salita:
hiwaláyhiwalayánmagkahiwaláymagkáhiwaláypághiwalayínmahiwaláyhiwalayanpakikipaghiwaláymaghiwa-hiwaláyhiwa-hiwaláy
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »