Close
 


paupuin

Depinisyon ng salitang paupuin sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word paupuin in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng paupuin:


paupuín  Play audio #24312
[pandiwa] ang kilos ng paghikayat o pagpapahintulot sa isang tao na umupo o ang paggawa ng paraan para magkaroon siya ng pagkakataong maupo.

View English definition of paupuin »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng paupuin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Ugat: upoConjugation Type: -In Verb
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
paupuín  Play audio #24312
Completed (Past):
pinaupô  Play audio #24313
Uncompleted (Present):
pinápaupô  Play audio #24314
Contemplated (Future):
pápaupuín  Play audio #24315
Mga malapit na pandiwa:
makaupô  |  
upuán  |  
umupô  |  
paupuín
 |  
maupô  |  
mapaupô  |  
Example Sentences Available Icon Paupuin Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Paupuín mo ang matandâ.
Play audio #46508Audio Loop
 
Tell the old person to take a seat./Give the old person a seat.
Saán mo siyá pinaupô?
Play audio #46509Audio Loop
 
Where did you tell him to sit? / Where did you make him sit?
Pinápaupô na tayo kasí mag-úumpisá na ang programa.
Play audio #36290Audio Loop
 
They are already having us take our seats because program is about to start.
Kapág tumayô ka, siguradong pápaupuín ka nung nasa likurán mo.
Play audio #38793Audio Loop
 
If you'd stand up, surely the person behind you will ask you to sit down.

Paano bigkasin ang "paupuin":

PAUPUIN:
Play audio #24312
Markup Code:
[rec:24312]
Mga malapit na salita:
upôuponakaupôumupôupuánupuanmaupômakaupôkinaúupuániupô
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »