Close
 


upuan

Depinisyon ng salitang upuan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word upuan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng upuan:


upuan  Play audio #5468
[pangngalan] isang kasangkapan na may apat na paa at patag na ibabaw para sa pag-upo, karaniwang gawa sa kahoy, plastik, o metal, at ginagamit sa iba't ibang lugar.

View English definition of upuan »

Ugat: upo
Example Sentences Available Icon Upuan Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Iláng upuan ang kailangang ihandâ para sa pagtatanghál?
Play audio #42776Audio Loop
 
How many chairs need to be prepared for the presentation?
May iláng upuan pa ang hindî napupunán.
Play audio #42775Audio Loop
 
Some seats have not been filled.
Nagpareserbá akó ng upuan na para sa iyó.
Play audio #42777Audio Loop
 
I reserved a seat for you.
Iláng upuan ang kailangan mo?
Play audio #42778Audio Loop
 
How many seats do you need?
Magpalít tayo ng upuan.
Play audio #28765 Play audio #28766Audio Loop
 
Let's change our / exchange seats.
Hindî magandá ang pakiramdám niyá matapos magbuhat ng mga upuan.
Play audio #47332Audio Loop
 
She didn't feel well after lifting chairs.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Gawa sa plastik ang upuan.
Tatoeba Sentence #1852012 Tatoeba user-submitted sentence
This chair is made of plastic.


Di komportable ang mga upuang ito.
Tatoeba Sentence #1865076 Tatoeba user-submitted sentence
These chairs are not comfortable.


Sa teatro, si Kathy at ang kanyang ina ay nagpalitan ng upuan.
Tatoeba Sentence #2808498 Tatoeba user-submitted sentence
At the theater, Kathy changed seats with her mother.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "upuan":

UPUAN:
Play audio #5468
Markup Code:
[rec:5468]
Mga malapit na salita:
upôuponakaupôumupôupuánmaupômakaupôpaupuínkinaúupuániupô
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »