Close
 


umupo

Depinisyon ng salitang umupo sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word umupo in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng umupo:


umupô  Play audio #8454
[pandiwa] ang akto ng pagbaba ng katawan sa posisyong nakaupo gamit ang puwit sa pagpapatong sa isang bagay tulad ng silya, sahig, para magpahinga mula sa pagtayo o paglalakad.

View English definition of umupo »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng umupo:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Ugat: upoConjugation Type: -Um-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
umupô  Play audio #8454
Completed (Past):
umupô  Play audio #8454
Uncompleted (Present):
umuupô  Play audio #19884
Contemplated (Future):
uupô  Play audio #19885
Mga malapit na pandiwa:
makaupô  |  
upuán  |  
umupô
 |  
paupuín  |  
maupô  |  
mapaupô  |  
Example Sentences Available Icon Umupo Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Umupô sa silya ang ba.
Play audio #37608Audio Loop
 
The child sat on the chair.
Umupô ka.
Play audio #43186Audio Loop
 
Sit down. / Take a seat.
Gustó mo bang umupô?
Play audio #33864 Play audio #33865Audio Loop
 
Would you like to sit down?
Dito ka umupô.
Play audio #37482Audio Loop
 
Sit here / over here.
Doón ka umupô sa tabí ni Tom.
Play audio #36637Audio Loop
 
Sit over there beside Tom.
Saán akó uupô?
Play audio #37321Audio Loop
 
Where should I sit?
Mamayâ ka na umupô.
Play audio #35755 Play audio #35756Audio Loop
 
Take your seat later.
Uupô na ba tayo?
Play audio #36495Audio Loop
 
Should we already take our seats?
Umuupô na ang mga bisita.
Play audio #36197Audio Loop
 
The guests are already taking their seats.
Dito ka umupô sa tabí ko at sabayán mo akóng kumain.
Play audio #32505 Play audio #32507Audio Loop
 
Sit here beside me and eat with me.

User-submitted Example Sentences (10):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Umupo ka.
Tatoeba Sentence #4554902 Tatoeba user-submitted sentence
Sit down.


Umupo ka.
Tatoeba Sentence #4554902 Tatoeba user-submitted sentence
Sit.


Umupo siya sa kama.
Tatoeba Sentence #1666808 Tatoeba user-submitted sentence
He sat on the bed.


Uupo ka lamang dito.
Tatoeba Sentence #1851902 Tatoeba user-submitted sentence
You have only to sit here.


Umupo si Tom at naghintay.
Tatoeba Sentence #5214095 Tatoeba user-submitted sentence
Tom sat down and waited.


Umupo kami sa gitna ng silid.
Tatoeba Sentence #2777915 Tatoeba user-submitted sentence
We sat in the center of the room.


Siya ay umuupo at nagbabasa ng isang libro.
Tatoeba Sentence #2808506 Tatoeba user-submitted sentence
He was sitting and reading a book.


Umupo sila sa lilim ng malaking punong iyon.
Tatoeba Sentence #1845937 Tatoeba user-submitted sentence
They sat in the shade of that big tree.


Ang matandang mag-asawa ay umupo nang magkatabi.
Tatoeba Sentence #2763661 Tatoeba user-submitted sentence
The old couple sat side by side.


Sa klase ng Ingles, minsan umuupo kaming pabilog para pag-usapan ang librong binabasa namin.
Tatoeba Sentence #1764932 Tatoeba user-submitted sentence
In English class, sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "umupo":

UMUPO:
Play audio #8454
Markup Code:
[rec:8454]
Mga malapit na salita:
upôuponakaupôupuánupuanmaupômakaupôpaupuínkinaúupuániupô
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »