Close
 


halaga

Depinisyon ng salitang halaga sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word halaga in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng halaga:


halagá  Play audio #2066
[pangngalan] ang presyo, kabuuang gastos, o ang kahalagahan at importansya ng isang tao, lugar, o bagay.

View English definition of halaga »

Ugat: halaga
Example Sentences Available Icon Halaga Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hindî pa nilá natutukoy ang halagá ng alahas ni Wennie.
Play audio #41042Audio Loop
 
They have yet to determine the value of Wennie's jewelry.
Mareréalize mo ang halagá ng isáng bagay kapág nawalâ mo itó.
Play audio #42490Audio Loop
 
You will realize the worth of something when you lose it.
Importanteng mabatíd nilá ang halagá ng paglahók nilá sa lipunan.
Play audio #30077 Play audio #30078Audio Loop
 
It is important for them to know the value of their participation in society.
Dalawáng libong dolyár ang halagá ng kotse.
Play audio #40303Audio Loop
 
The car costs two thousand dollars.
Kákailanganin mo ang malakíng halagá para makabilí ng bahay ngayón.
Play audio #31650 Play audio #31651Audio Loop
 
You will need a large amount of money to be able to buy a house nowadays.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May halagang makita ang bagong pelikula niya.
Tatoeba Sentence #1789318 Tatoeba user-submitted sentence
His new film is worth seeing.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "halaga":

HALAGA:
Play audio #2066
Markup Code:
[rec:2066]
Mga malapit na salita:
mahalagápahalagahánkahalagahánpagpápahalagámagkahalagánagkákahalagánapakahalagámagpahalagápinakamahalagábigyáng-halagá
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »