Close
 


pagpapahalaga

Depinisyon ng salitang pagpapahalaga sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word pagpapahalaga in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng pagpapahalaga:


pagpápahalagá  Play audio #22801
[pangngalan] ang pagkilala, pagpaparangal, at pagbibigay-diin sa kahalagahan, kagandahan, o mahalagang aspeto ng isang bagay, ideya, paniniwala, o prinsipyo.

View English definition of pagpapahalaga »

Ugat: halaga
Example Sentences Available Icon Pagpapahalaga Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Huwág mag-atubilí sa pagpapahayág ng pagpápahalagá.
Play audio #48378Audio Loop
 
Do not hold back from expressing appreciation.
Ayaw kong tularan ang kawalán niyá ng pagpápahalagá.
Play audio #48377Audio Loop
 
I do not want to imitate his lack of appreciation.
Anó ang dapat nating gawín para ipakita ang pagpápahalagá sa kaniyá?
Play audio #49132Audio Loop
 
What should we do to show our gratitude to her?
Tila waláng pagpápahalagá si Vina sa pagkakaibigan nilá ni Daria.
Play audio #48379Audio Loop
 
Vina seems to no longer value her friendship with Daria.
Magpahayág ng pagpápahalagá sa sining.
Play audio #36052Audio Loop
 
Express appreciation for art.

Paano bigkasin ang "pagpapahalaga":

PAGPAPAHALAGA:
Play audio #22801
Markup Code:
[rec:22801]
Mga malapit na salita:
halagámahalagápahalagahánkahalagahánmagkahalagánagkákahalagánapakahalagámagpahalagápinakamahalagáhalagán
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »