Close
 


mahalaga

Depinisyon ng salitang mahalaga sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mahalaga in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mahalaga:


mahalagá  Play audio #1364
[pang-uri] tumutukoy sa bagay, kaisipan, o papel na may mataas na halaga at malaking epekto sa sitwasyon, tao, lugar, layunin, o sa pagpapanatili ng sistema o relasyon.

View English definition of mahalaga »

Ugat: halaga
Example Sentences Available Icon Mahalaga Example Sentences in Tagalog: (20)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mahalagáng paigtingín ang pagsusulong ng adbokasiya ng ating grupo.
Play audio #49489Audio Loop
 
It is important to intensify the advancement of our group's advocacy.
Mahalagáng iulat mo ang ginawâ nilá.
Play audio #27470 Play audio #27471Audio Loop
 
It's important to report what they did.
Mahalagáng gapiín natin ang kasamaán.
Play audio #35364 Play audio #35365Audio Loop
 
It's important that we subdue wickedness.
Mahalagáng buhayin ang di ng pagkakaisá.
Play audio #37715Audio Loop
 
It is important to revive the spirit of unity.
Mahalagá pangalagaan ang kapakanán ng mga mahirap.
Play audio #46962Audio Loop
 
It is important to protect the well-being of the poor.
Huwág kang mag-focus sa mga bagay na hindî mahalagá.
Play audio #45693Audio Loop
 
Don't focus on unimportant things.
Nakapagbigáy si Dith ng mahalagáng kontribusyón sa proyekto.
Play audio #46302Audio Loop
 
Dith was able to make a significant contribution to the project.
Mahalagáng makumpiská ang ebidensya para sa imbestigasyón.
Play audio #36901Audio Loop
 
It is important to confiscate the evidence for the investigation.
Mahalagá ang papél na ginágampanán ng mga iná sa bahay.
Play audio #38910Audio Loop
 
Mothers have a big part to play at home.
Mahalagáng papél ang ginampanán ng palay sa buhay ng mga sinaunang Filipino.
Play audio #38908Audio Loop
 
Rice filled an important role in the lives of early Filipinos.

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mahalaga ang pamilya.
Tatoeba Sentence #6135286 Tatoeba user-submitted sentence
Family is important.


Mahalaga ang buhay sa akin.
Tatoeba Sentence #1734329 Tatoeba user-submitted sentence
Life is very dear to me.


Ang larawan ay kahalaga nang libong salita.
Tatoeba Sentence #1945060 Tatoeba user-submitted sentence
A picture is worth a thousand words.


Mahalaga ang pasaporte sa iyong pagbibiyahe.
Tatoeba Sentence #2774161 Tatoeba user-submitted sentence
The passport important on your trip.


Tinatanggap ang lahat ng mahalagang kredit kard.
Tatoeba Sentence #1360493 Tatoeba user-submitted sentence
All major credit cards are accepted.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mahalaga":

MAHALAGA:
Play audio #1364
Markup Code:
[rec:1364]
Mga malapit na salita:
halagápahalagahánpagpápahalagákahalagahánmagkahalagánagkákahalagánapakahalagámagpahalagápinakamahalagáhalagán
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »