Close
 


nagkakahalaga

Depinisyon ng salitang nagkakahalaga sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word nagkakahalaga in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng nagkakahalaga:


nagkákahalagá  Play audio #6660
[pang-uri] tumutukoy sa halaga o importansya ng isang tao, bagay, serbisyo, o karanasan sa mata ng isang indibidwal o lipunan, ipinapahayag ang kahalagahan nito.

View English definition of nagkakahalaga »

Ugat: halaga
Example Sentences Available Icon Nagkakahalaga Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nápakahalagá para sa mga magulang ang mapagtapós ang kaniláng mga anák.
Play audio #41039Audio Loop
 
It is very important for parents to have their children graduate.
Ang gamót na inangkát mulâ sa India ay lubháng nápakahalagá.
Play audio #41040Audio Loop
 
The medicine imported from India is extremely important.
Nápakahalagá ba ng pagkikita ninyó ni Marco na hindî mo itó maipágpaliban?
Play audio #41038Audio Loop
 
How important is your meeting with Marco that you cannot delay it?
Ang paalala ng gu ay nápakahalagá sa mga estudyante.
Play audio #41037Audio Loop
 
The teacher's reminder is very important to the students.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Bumili ako ng isang kamera na nagkakahalaga ng 30 dolyares.
Tatoeba Sentence #3220412 Tatoeba user-submitted sentence
I bought a camera for 30 dollars.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "nagkakahalaga":

NAGKAKAHALAGA:
Play audio #6660
Markup Code:
[rec:6660]
Mga malapit na salita:
halagámahalagápahalagahánkahalagahánpagpápahalagámagkahalagánapakahalagámagpahalagápinakamahalagáhalagán
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »