Close
 


aral

Depinisyon ng salitang aral sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word aral in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng aral:


aral  Play audio #3435
[pangngalan] mga kaalaman, impormasyon, o leksyon na natutunan mula sa pag-aaral o karanasan, na naglalayong magbigay kaalaman at gabay.

View English definition of aral »

Ugat: aral
Example Sentences Available Icon Aral Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Magsilbí sana itóng aral sa inyó.
Play audio #34649 Play audio #34651Audio Loop
 
Let this be a lesson to you. / Hopefully this serves as a lesson to you.
Ano'ng aral ang natutunan mo mulâ sa kuwentong binasa mo?
Play audio #42470Audio Loop
 
What lesson did you learn from the story you read?
Mahalagá ang aral na ibinabahagi ko sa inyóng lahát.
Play audio #42473Audio Loop
 
The lesson I am sharing with all of you is important.
Ipínaliwanag ng gu ang aral na mahihinuha mulâ sa sanaysáy.
Play audio #47595Audio Loop
 
The teacher explained the lesson that can be drawn from the essay.
Natukoy mo ba ang aral na ipinápahiwatig sa artíkuló?
Play audio #42472Audio Loop
 
Did you identify the lesson implied in the article?

Paano bigkasin ang "aral":

ARAL:
Play audio #3435
Markup Code:
[rec:3435]
Mga malapit na salita:
arálmag-aralpag-aaralaralínaralinmataás na páaralánpag-aralanpáaralánlakbay-aralmág-aarál
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »