Close
 


aral

Depinisyon ng salitang aral sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word aral in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng aral:


arál  Play audio #8149
[pang-uri] pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pag-aaral o pagsasanay, at malawak na pag-unawa sa iba't ibang paksa.

View English definition of aral »

Ugat: aral
Example Sentences Available Icon Aral Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tanging ang taong arál ang makákauna sa konseptong itó.
Play audio #42475Audio Loop
 
Only the educated can understand this concept.
Arál ka ba sa mga prinsipyo ng pagnenegosyo?
Play audio #42476Audio Loop
 
Are you educated in the principles of entrepreneurship?
Hindî pa akó arál sa tamang paraán ng paglililok.
Play audio #42474Audio Loop
 
I am not yet educated in the proper way of sculpting.
Palagáy ko, arál si Mark sa pagmemekánikó.
Play audio #42471Audio Loop
 
I suppose Mark is educated in mechanics.

Paano bigkasin ang "aral":

ARAL:
Play audio #8149
Markup Code:
[rec:8149]
Mga malapit na salita:
aralmag-aralpag-aaralaralínaralinmataás na páaralánpag-aralanpáaralánlakbay-aralmág-aarál
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »