Close
 


isa

Depinisyon ng salitang isa sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word isa in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng isa:


isá  Play audio #18165
pangngalan o pantukoy na ginagamit sa diwa ng pagkakaroon ng anumang bagay o tao nang hindi partikular o tiyak sa bilang o dami.

View English definition of isa »

Ugat: isa
Example Sentences Available Icon Isa Example Sentences in Tagalog: (78)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kunin mo itóng isá.
Play audio #35210 Play audio #35211Audio Loop
 
Take this one.
Isáng mansanas ang kailangan ko.
Play audio #39277Audio Loop
 
I need one apple.
Walâ ni isá sa kanilá ang nasugatan.
Play audio #34373 Play audio #34374Audio Loop
 
Not one of them was injured.
Batihín ang itlóg ng isáng minuto.
Play audio #46404Audio Loop
 
Beat the egg for one minute.
Ikumpará mo itó dun sa isá.
Play audio #46456Audio Loop
 
Compare this to / with the other one.
Naghintáy akó nang mga isáng oras.
Play audio #31945 Play audio #31946Audio Loop
 
I waited about one hour.
Ang isáng dolyár ay nagkákahalagá ng limampúng piso.
Play audio #36027Audio Loop
 
One dollar amounts to fifty pesos.
Isá siyá sa mga babaeng ayaw mag-anák.
Play audio #45833Audio Loop
 
She is one of those women who don't want to have children.
Ang isáng paraán para maitalâ ang obserbasyón mo ay iguhit itó.
Play audio #38459Audio Loop
 
One way to record what you observe is to draw it.
Magkano ang kinikita mo sa isáng linggó?
Play audio #31469 Play audio #31470Audio Loop
 
How much do you earn in one week?

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Isang napkin, nga?
Tatoeba Sentence #1710602 Tatoeba user-submitted sentence
May I have a napkin, please?


Ako ay isang pulis.
Tatoeba Sentence #2800251 Tatoeba user-submitted sentence
I'm a policeman.


Ika'y isang taksil.
Tatoeba Sentence #2893086 Tatoeba user-submitted sentence
You're a traitor.


Isa akong pasyente.
Tatoeba Sentence #2917922 Tatoeba user-submitted sentence
I'm a patient.


Sila ay isa sa amin.
Tatoeba Sentence #2824364 Tatoeba user-submitted sentence
They are among us!


Isa siyang komedyante.
Tatoeba Sentence #5214075 Tatoeba user-submitted sentence
He is a comedian.


Si Tom ba isang aktor?
Tatoeba Sentence #3266554 Tatoeba user-submitted sentence
Is Tom an actor?


Isang tasang tsa, nga.
Tatoeba Sentence #1822085 Tatoeba user-submitted sentence
Please give me a cup of tea.


Ako ay isang Pilipino.
Tatoeba Sentence #2802088 Tatoeba user-submitted sentence
I am a Filipino.


Si Tom ay isang Muslim.
Tatoeba Sentence #3047599 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is a Muslim.


Si Mary ay isang bruha.
Tatoeba Sentence #2788149 Tatoeba user-submitted sentence
Mary is a sorceress.


Ito ay isang pang-abay.
Tatoeba Sentence #2918299 Tatoeba user-submitted sentence
This is an adverb.


Ako ay isang masahista.
Tatoeba Sentence #2777891 Tatoeba user-submitted sentence
I am a masseur.


Ito'y hindi isang tigre.
Tatoeba Sentence #3261350 Tatoeba user-submitted sentence
This is not a tiger.


Isang baso ng tubig, po.
Tatoeba Sentence #1611663 Tatoeba user-submitted sentence
I'd like a glass of water, please.


Isang guro ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #3266599 Tatoeba user-submitted sentence
My father is a teacher.


Pumili ka ng isang armas.
Tatoeba Sentence #2808593 Tatoeba user-submitted sentence
Pick a weapon.


Ako'y isang taga-lungsod.
Tatoeba Sentence #3243896 Tatoeba user-submitted sentence
I'm a city dweller.


Pwede na isang libong yen.
Tatoeba Sentence #2917948 Tatoeba user-submitted sentence
A thousand yen will do.


Ako'y may isang panaginip.
Tatoeba Sentence #3086291 Tatoeba user-submitted sentence
I have a dream.


Bumili ako ng isang relos.
Tatoeba Sentence #2912027 Tatoeba user-submitted sentence
I bought a watch.


Gumuhit ka ng isang bilog.
Tatoeba Sentence #4560141 Tatoeba user-submitted sentence
Draw a circle.


Isa pang bote ng alak, po.
Tatoeba Sentence #1619091 Tatoeba user-submitted sentence
Another bottle of wine, please.


Ito ay isang lumang aklat.
Tatoeba Sentence #2810732 Tatoeba user-submitted sentence
This is an old book.


Pabalik ako sa isang oras.
Tatoeba Sentence #1659757 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be back in an hour.


Kilala ninyo ang isa't isa?
Tatoeba Sentence #3189568 Tatoeba user-submitted sentence
Do you know each other?


Iyon ba ay isang panaginip?
Tatoeba Sentence #2798398 Tatoeba user-submitted sentence
Was it a dream?


Isang beses tumungo si Tom.
Tatoeba Sentence #7446794 Tatoeba user-submitted sentence
Tom nodded once.


Gusto niya ng isang kalaro.
Tatoeba Sentence #2765579 Tatoeba user-submitted sentence
He wants a playmate.


Sa isang sens, artista siya.
Tatoeba Sentence #1759941 Tatoeba user-submitted sentence
He is an artist in a sense.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "isa":

ISA:
Play audio #18165
Markup Code:
[rec:18165]
Mga malapit na salita:
pagkakaisápakikiisánag-íisáisá't-isámag-isákaisámakiisáisá-isahínmag-isápag-iisá
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »