Close
 


mag-isa

Depinisyon ng salitang mag-isa sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word mag-isa in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng mag-isa:


mag-isá  Play audio #18999
[pandiwa] ang kalagayan ng pagiging walang kasama o katuwang sa anumang gawain, sitwasyon, lugar, o kalagayan; pagiging tanging tao o bagay.

View English definition of mag-isa »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng mag-isa:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Ugat: isaConjugation Type: Mag-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
mag-isá  Play audio #18999
Completed (Past):
nag-isá  Play audio #19000
Uncompleted (Present):
nag-íisá  Play audio #19001
Contemplated (Future):
mag-íisá  Play audio #19002
Example Sentences Available Icon Mag-isa Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mag-isá akóng naiwan sa bahay ng lola ko.
Play audio #40682Audio Loop
 
I was left alone in my grandmother's house.
Ayaw ni Nora na mag-isá sa madilím na silíd.
Play audio #40680Audio Loop
 
Nora doesn't want to be alone in the dark room.
Delikado ang maglakád nang mag-isá kapág gabí sa kalyeng iyón.
Play audio #40685Audio Loop
 
It is dangerous to walk alone at night on that road.
Mag-isá ka bang púpuntá sa pagdiriwang bukas?
Play audio #40679Audio Loop
 
Are you going to the festival by yourself?
Nagdiwang si Karen kahit nag-íisá siyá.
Play audio #35229 Play audio #35230Audio Loop
 
Karen celebrated even though she's alone.

User-submitted Example Sentences (21):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ka nag-iisa.
Tatoeba Sentence #5300918 Tatoeba user-submitted sentence
You'll never be alone.


Naglakad ako mag-isa.
Tatoeba Sentence #5361488 Tatoeba user-submitted sentence
I walked alone.


Dumating siyang mag-isa.
Tatoeba Sentence #1864884 Tatoeba user-submitted sentence
She came alone.


Nag-isa ako sa silid ng klase.
Tatoeba Sentence #1836759 Tatoeba user-submitted sentence
I was alone in the classroom.


Magagawa ko iyan nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2804859 Tatoeba user-submitted sentence
I can do it alone.


Natumba nang mag-isa ang puno.
Tatoeba Sentence #2946485 Tatoeba user-submitted sentence
The tree fell down by itself.


Mag-isa bang nagtrabaho si Tom?
Tatoeba Sentence #5214055 Tatoeba user-submitted sentence
Was Tom working alone?


Tumira siyang mag-isa sa gubat.
Tatoeba Sentence #1853511 Tatoeba user-submitted sentence
He lived alone in the forest.


Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #1354210 Tatoeba user-submitted sentence
I am all alone in a foreign country.


Kailangan mong pumunta nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #3576136 Tatoeba user-submitted sentence
You have to go alone.


Tumira siyang mag-isa sa bahay kubo.
Tatoeba Sentence #1955585 Tatoeba user-submitted sentence
She was living alone in a hut.


Mag-isa si Tom sa Biyernes nang gabi.
Tatoeba Sentence #2804862 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was alone on Friday night.


Si Yumi ay pumunta roon nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2669515 Tatoeba user-submitted sentence
Yumi went there alone.


Nag-iisang nakatira ang matandang babae.
Tatoeba Sentence #2068128 Tatoeba user-submitted sentence
That old woman lives by herself.


Buti pa kaya ay iwan mong mag-isa si Tom.
Tatoeba Sentence #2756876 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better leave Tom alone.


Hindi ko sinasabing mag-isa kang magpunta.
Tatoeba Sentence #2774537 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not telling you to go alone.


Sa tingin mo dapat kong pumuntang mag-isa?
Tatoeba Sentence #2830443 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think I should go alone?


Malakas-lakas si Tom para gawin iyan mag-isa.
Tatoeba Sentence #8280644 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is strong enough to do that by himself.


Kumain ka na ba sa isang restawran nang mag-isa?
Tatoeba Sentence #3673083 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever eaten in a restaurant alone?


Sa tingin ko kailangan kong pumasok nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2944971 Tatoeba user-submitted sentence
I think I should go in alone.


Ang mga magulang ko'y nagbiyabiyahe't ako'y nag-iisa sa aming bahay.
Tatoeba Sentence #1748718 Tatoeba user-submitted sentence
My parents are away on a trip and I'm alone in our house.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "mag-isa":

MAG-ISA:
Play audio #18999
Markup Code:
[rec:18999]
Mga malapit na salita:
isápagkakaisápakikiisánag-íisáisá't-isámag-isákaisámakiisáisá-isahínpag-iisá
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »