Close
 


nag-iisa

Depinisyon ng salitang nag-iisa sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word nag-iisa in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng nag-iisa:


nag-íisá  Play audio #8414
[pang-uri] walang kasama o kaagapay sa isang lugar o sitwasyon, at tangi o walang kahalintulad sa katangian o uri.

View English definition of nag-iisa »

Ugat: isa
Example Sentences Available Icon Nag-iisa Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hindî ko gustó ang pakiramdám nang nag-íisá sa bahay.
Play audio #44151Audio Loop
 
I don't like the feeling of being alone at home.
Hindî nag-íisá si Lalaine sa kaniyáng adbokasiya.
Play audio #44150Audio Loop
 
Lalaine is not alone in her advocacy.
Nag-íisá lamang sa mundó ang sasakyáng itó.
Play audio #44153Audio Loop
 
This vehicle is one of a kind in the world.
Mahirap ang nag-íisá la na sa mga kritikál na panahón.
Play audio #44152Audio Loop
 
Being alone is especially difficult during critical times.
Nagdiwang si Karen kahit nag-íisá siyá.
Play audio #35229 Play audio #35230Audio Loop
 
Karen celebrated even though she's alone.
Bakit mo iniwan ang anák mong nag-íisá sa bahay?
Play audio #34622 Play audio #34623Audio Loop
 
Why did you leave your child alone in the house?

User-submitted Example Sentences (4):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ka nag-iisa.
Tatoeba Sentence #5300918 Tatoeba user-submitted sentence
You'll never be alone.


Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #1354210 Tatoeba user-submitted sentence
I am all alone in a foreign country.


Nag-iisang nakatira ang matandang babae.
Tatoeba Sentence #2068128 Tatoeba user-submitted sentence
That old woman lives by herself.


Ang mga magulang ko'y nagbiyabiyahe't ako'y nag-iisa sa aming bahay.
Tatoeba Sentence #1748718 Tatoeba user-submitted sentence
My parents are away on a trip and I'm alone in our house.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "nag-iisa":

NAG-IISA:
Play audio #8414
Markup Code:
[rec:8414]
Mga malapit na salita:
isápagkakaisápakikiisáisá't-isámag-isákaisámakiisáisá-isahínmag-isápag-iisá
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »